Idite napred da biste videli predložene rezultate

  Kako zarađivati na Airbnb-u

  Evo šta svaki domaćin treba da zna o cenama i isplatama.
  Objavio/la Airbnb na dan 23. okt 2020.
  Materijal za čitanje od 3 min.
  Ažurirano na dan 29. jun 2021.

  Najvažnije informacije

  • Besplatno kreirajte oglas i sami odredite cijenu.

  • Primajte isplate u roku od 24 sata nakon dolaska gosta izravnom uplatom na račun, međunarodnim bankovnim transferom ili na neki drugi odobreni način isplate.

  • Kako biste izbjegli bilo kakva iznenađenja, proučite lokalne poreze i s gostima jasno komunicirajte o dodatnim troškovima.

  • Još sadržaja možete pronaći u detaljnom vodiču koji sadrži sve što trebate znati o ugošćivanju.

  Bilo da imate sobu kojom se ne koristite, dodatni apartman za goste ili cijeli prostor u kojemu nitko ne boravi, Airbnb vam omogućuje da se povezujete s ljudima iz cijelog svijeta i ostvarujete zaradu iznajmljujući taj prostor. Na koji ćete način odlučiti koliko želite naplaćivati i kako želite da vam se isplaćuje zarađeni novac? Evo što morate znati:

  Kreiranja oglasa je besplatno

  Registracija na Airbnbu i kreiranje oglasa u potpunosti su besplatni. Dovoljno je kreirati atraktivan oglas i čekati da počnu dolaziti rezervacije. Od svake vam se isplate oduzima naknada za usluge koju plaćaju domaćini*. Naknade su zaslužne za funkcioniranje Airbnba, podršku korisnicima, marketing, mehanizme zaštite za domaćine i razvoj platforme. Iznos koji vam se isplaćuje cijena je koju ste naplatili gostima umanjena za iznos naknade za usluge.

  O cijeni odlučujete sami

  Kad oglašavate smještaj na Airbnbu, sami odlučujete koju će cijenu noćenja plaćati vaši gosti. Cijene možete u svakom trenutku mijenjati, a za svako noćenje i svako doba godine možete imati različitu cijenu. Primjerice, neki domaćini imaju višu cijenu vikendom, a nižu radnim danima kad je manji broj putnika i u ponudi je veći broj smještaja. Imajte na umu da se na vašu cijenu dodaje naknada za usluge koju plaćaju gosti.

  Također možete dodati naknade za još neke stavke kao što su dodatni gosti ili čišćenje.** Kad odlučujete o strategiji cijena, važno je uzeti u obzir početne troškove, primjerice trošak sredstava za čišćenje i osnovne opreme za svakodnevnu upotrebu kao što je WC papir, koji se mogu nakupiti. Naši praktični alati za određivanje cijena i savjeti za izradu poslovnog plana za ugošćivanje mogu vam pomoći da odredite cijenu koja će biti konkurentna i donositi vam zaradu.

  Novac dobivate nakon dolaska gosta

  Airbnb u pravilu isplaćuje novac domaćinu otprilike 24 sata nakon ugovorenog početka rezervacije. Više informacija o isplatama potražite u Uvjetima plaćanja. Statuse isplata u svakom trenutku možete provjeriti u svojoj povijesti transakcija.

  Sami odabirete način isplate. Dostupni načini isplate ovise o lokaciji, a mogu uključivati izravnu uplatu na bankovni račun, međunarodni bankovni transfer, PayPal, Western Union, prepaid kartice na koje se može uplaćivati novac i drugo.

  Možda se naplaćuju lokalni porezi

  U nekim su gradovima domaćini dužni naplaćivati porez na prihode ostvarene na Airbnbu. Obratite se nadležnim tijelima lokalne uprave ili drugim domaćinima koji iznajmljuju smještaj na vašoj lokaciji kako biste provjerili morate li naplaćivati porez gostima.

  Način naplate poreza koji ste dužni naplaćivati ovisi o vašoj lokaciji. Neki domaćini moraju sami provoditi naplatu, a neki imaju mogućnost u postavkama oglasa dodati porez ili preko Airbnba naplatiti porez i uplatiti ga na račun na koji je potrebno. Obavijestit ćemo vas o tome kakva su pravila na vašem području i pružit ćemo vam potrebne informacije da se pripremite za izvršenje svoje obveze. Preporučujemo svima onima koji imaju tu obvezu da u opisu smještaja i komunikaciji s gostima objasne koje su poreze dužni naplaćivati.

  Na nekim lokacijama postoji i obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost (PDV). PDV je porez kojim se oporezuje isporuka dobara i usluga te je na lokacijama na kojima se naplaćuje u pravilu uključen u Airbnbovu naknadu za usluge. Saznajte više o PDV-u

  Pripremite se, uredite postavke, zarađujte

  Airbnbu je u cilju pomoći vam da kao domaćin dobro poslujete. Zahvaljujući sigurnom sustavu plaćanja, niskim naknadama i činjenici da sami određujete svoju cijenu, imate mogućnost kreirati oglas u skladu sa svojim poslovnim ciljevima.

  *Naknada za usluge Airbnba koju plaćaju domaćini nije u svim slučajevima ista, a u pravilu je viša za domaćine u Italiji i Kini, domaćine koji iznajmljuju luksuzne smještaje i domaćine koji su se opredijelili da samo oni plaćaju naknadu za usluge, a ne i gosti.

  **Ne odnosi se na domaćine koji nude smještaj u kontinentalnom dijelu Kine. Saznajte više

  Moguće je da su se informacije sadržane u ovom članku promijenile od trenutka kad je članak objavljen.

  Najvažnije informacije

  • Besplatno kreirajte oglas i sami odredite cijenu.

  • Primajte isplate u roku od 24 sata nakon dolaska gosta izravnom uplatom na račun, međunarodnim bankovnim transferom ili na neki drugi odobreni način isplate.

  • Kako biste izbjegli bilo kakva iznenađenja, proučite lokalne poreze i s gostima jasno komunicirajte o dodatnim troškovima.

  • Još sadržaja možete pronaći u detaljnom vodiču koji sadrži sve što trebate znati o ugošćivanju.

  Airbnb
  23. okt 2020.
  Da li vam je ovo bilo korisno?