Ovaj sadržaj nije dostupan na izabranom jeziku, pa smo ga zasad omogućili na najbližem dostupnom jeziku.

Koliko Airbnb naplaćuje domaćinima?

Saznajte više o naknadama za uslugu za goste i domaćine.
Objavio/la Airbnb na dan 16. nov 2020.
Materijal za čitanje od 5 min.
Ažurirano na dan 14. mar 2023.

Najvažnije informacije

 • Većina domaćina plaća naknadu za uslugu u visini od 3% od međuzbira rezervacije

 • Gosti obično plaćaju naknadu za uslugu od oko 14% od međuzbira rezervacije

 • Ove naknade pomažu Airbnb-u da podrži domaćine i vodi svoje poslovanje

Za mnoge ljude je ugošćavanje način da zarađuju i istovremeno se povezuju sa putnicima iz celog sveta. Ali koliko Airbnb naplaćuje i kako to utiče na domaćine i goste?

Ako budete znali šta su Airbnb-ove naknade za uslugu i zašto ih imamo, moći ćete da primenite strategiju cena koja odgovara vama i vašem prostoru.

Koliko Airbnb naplaćuje?

Većina domaćina plaća paušalnu naknadu za uslugu u visini od 3% od međuzbira rezervacije. Međuzbir je vaša cena noćenja plus sve dodatne naknade koje naplaćujete gostima (kao što je naknada za čišćenje), a ne uključuje naknade Airbnb-a i takse. Gosti obično plaćaju naknadu za uslugu od oko 14% od međuzbira rezervacije.

Dakle, ako naplaćujete 100 USD po noćenju za boravak od 3 noćenja, kao i naknadu za čišćenje od 60 USD, vaš međuzbir rezervacije iznosi 360 USD. Naknada za uslugu domaćina, koja obično iznosi 3% međuzbira rezervacije (10,80 USD), oduzima se od vaše zarade, a gostima se naplaćuje naknada za uslugu od 14% (50,40 USD) koja je uključena u ukupnu cenu koju plaćaju. U ovom primeru:

 • Zaradili biste 349,20 USD
 • Gost bi platio 410,40 USD

Airbnb-ove naknade za uslugu su konkurentne i ne naplaćujemo obradu plaćanja. Na taj način domaćini mogu zadržati veći deo zarade.

Većina domaćina plaća paušalnu naknadu za uslugu koja iznosi 3% međuzbira rezervacije.

Zašto Airbnb naplaćuje naknade za uslugu?

Oslanjamo se na naknade kako bismo omogućili da Airbnb posluje bez poteškoća i pokrili troškove proizvoda i usluga koji vam pomažu da delite prostor, uključujući:

 • danonoćnu korisničku podršku
 • marketing usmeren ka gostima putem Google-a, društvenih mreža i drugih sredstava
 • zaštitu za vas i vaš smeštaj
 • edukativne materijale za domaćine

Više o naknadama možete saznati u našem videu koji se nalazi iznad.

Da li su gosti upoznati s tim naknadama?

Da. Naknade za uslugu, naknade za čišćenje i naknade za dodatne goste i kućne ljubimce se prikazuju gostima, zajedno sa lokalnim taksama (ako su primenljive) i ukupnom cenom koju će platiti.
Ako znam koje sve stavke čine ukupnu cenu, lakše ću se pobrinuti da ona bude konkurentna. Gosti će tako biti zadovoljniji i dobijaću bolje utiske.
Oliver,
Bruklin, Njujork

Gde mogu da vidim koliko će gosti plaćati?

Kada rezervacija bude potvrđena, cena po stavkama u podacima o rezervaciji domaćina i u imejlu s potvrdom rezervacije će obuhvatati sve primenljive naknade kako biste mogli jasno da vidite:

 • naknade i takse koje naplaćuje Airbnb
 • sve dodatne naknade koje naplaćujete (kao što je naknada za čišćenje)
 • ukupnu cenu koju će gosti platiti
 • isplatu koju ćete dobiti

To znači da nikada nećete morati da tražite ukupnu cenu kada odgovarate na pitanja gostiju ili unosite izmene. Kad budete znali koliko gosti plaćaju, biće vam lakše da upravljate svojom strategijom određivanja cena, refundiranjem, otkazivanjem i zahtevima za rezervaciju.

Kad se spustite sa vrha ekrana sa detaljima rezervacije, možete da vidite uplatu gosta i vašu isplatu.

Informacije u ovom članku su se možda promenile od objavljivanja.

Najvažnije informacije

 • Većina domaćina plaća naknadu za uslugu u visini od 3% od međuzbira rezervacije

 • Gosti obično plaćaju naknadu za uslugu od oko 14% od međuzbira rezervacije

 • Ove naknade pomažu Airbnb-u da podrži domaćine i vodi svoje poslovanje

Airbnb
16. nov 2020.
Da li vam je ovo bilo korisno?