Pređi na sadržaj

Zaradite novac koji možete iskoristiti na Airbnbu! Možete dobiti i do $23 za svakog prijatelja kojega pozovete.

Zaradite novac koji možete iskoristiti na Airbnbu! Možete dobiti i do $23 za svakog prijatelja kojega pozovete.

Svoje prijatelje možete pozvati na Airbnb putem e-maila ili poveznice za registraciju koju možete podijeliti na društvenim mrežama. Vaši prijatelji mogu ostvariti i do $34 popusta na svoju prvu rezervaciju, a vi ćete dobiti $15 popusta za svakoga tko ostvari rezervaciju smještaja koja ispunjava propisane uvjete i $8 za svakoga tko sudjeluje u doživljaju koji ispunjava propisane uvjete. Raspoloživi će vam se popust prikazati na stranici s podacima za plaćanje.

Odredbe i uslovi za preporučene korisnike