Otvorite vrata
ugošćavanju

Saznajte koliko biste mogli da zarađujete kao domaćin

Ugošćavanje mi je promenilo život i darovalo me nezaboravnim iskustvima i ljudima.
Domaćin u Milanu
Ugošćavanje u mom domu mi je omogućilo da postanem preduzetnik i ostvarim finansijsku nezavisnost.
Domaćin u Atlanti
Organizovanje doživljaja na temu pravljenja testenine omogućava nam da očuvamo našu kulturu.
Domaćin u Palombara Sabini
Airbnb mi je omogućio da osmislim sopstveni posao i radim ono što volim – da se staram o gostima u našem domu.
Domaćin u Čijang Maju
Ugošćavanje u mom beduinskom šatoru omogućilo mi je da upoznam ljude iz celog sveta.
Domaćin u Vadi Rumu
Volim da ugošćavam u svom ekološkom domu kako bi se ljudi zbližili sa prirodom i voljenima.
Domaćin u Paratiju
Pomozite nam da smestimo 100.000 izbeglica koje beže iz Ukrajine
Imate li pitanja o ugošćavanju?
Pitajte superdomaćina.

AirCover za domaćine

Potpuna zaštita.
Uvek je uključen i uvek je besplatan.
Samo na Airbnb-u.

Potpuna zaštita.
Uvek je uključen i uvek je besplatan.
Samo na Airbnb-u.

Saznajte više

Oprobajte se u ugošćavanju na
Airbnb-u

Pridružite nam se. U svakom trenutku
imate našu podršku.