Kad počnete da unosite tekst u polje za pretragu, prikazaće vam se predlozi. Za pregled koristite strelice nagore i nadole. Za odabir pritisnite Enter. Ako ste izabrali izraz od više reči, on će biti termin za pretragu. Ako je predlog link, u pregledaču će se otvoriti ta stranica.
Pravila

Smernice za žigove

Airbnb oseća veliku odgovornost da služi svojoj zajednici, koja obuhvata domaćine, goste, partnere i druge koji koriste našu platformu i usluge ili se susreću sa njima. Deo tog služenja našoj zajednici jeste zaštita naših žigova i brenda. Ne želimo da naša zajednica ni iko drugi bude u nedoumici u pogledu toga da li je nešto pod našom ingerencijom, kontrolom, upravom ili odobrenjem. Ove smernice su osmišljene da zaštite naš brend, ali i da vama olakšaju odgovornu komunikaciju o Airbnb-u.

Ove smernice su deo naših Uslova korišćenja usluge. Time što koristite ma koje Airbnb-ove usluge, smatra se da prihvatate ove smernice, naše Uslove korišćenja usluge i druga naša pravila.

1. Airbnb-ovi žigovi

U Airbnb-ove žigove spadaju naziv Airbnb, logotip Airbnb-a, logotip Bélo-a, značka superdomaćina i AirCover, kao i sve reči, slogani, ikone, logotipi, grafike, dizajni i drugi indikatori koji identifikuju Airbnb, njegove povezane subjekte ili njegove usluge ili proizvode. Uložili smo mnogo truda da sve što vam pružamo bude najkvalitetnije, a naši brendovi predstavljaju taj trud. Zbog toga svoje brendove pažljivo i široko štitimo registrovanjem svojih žigova i trgovačkih obeležja u SAD i širom sveta.

NE smete da koristite logotip Airbnb-a, logotip Bélo-a ni druge žigove ili ikone Airbnb-a ako nemate zvanično pisano odobrenje odgovarajućih poslovnih ili pravnih timova kompanije Airbnb, Inc. Jedini izuzetak su ograničene upotrebe reči „Airbnb“, detaljno opisane u Odeljku 2 u nastavku.

Ne ostavljajte mesta za zabunu u vezi sa Airbnb-ovim žigovima

Šta treba raditi

 • Usvojte i koristite naziv, logotip i identitet brenda, uključujući boju i font (ili stil fonta), koji nisu isti kao kod Airbnb-ovih žigova i elemenata brenda.

Šta NE treba raditi

 • Nemojte koristiti logotip Bélo-a ni u kom obliku, uključujući odvojeno ili u kombinaciji sa ma kojim nazivom preduzeća, žigom, nazivom naloga na društvenoj mreži ili opštim pojmom.
 • Nemojte koristiti „Airbnb“, „Air“, „bnb“, „b&b“ ni slične pojmove u nazivu veb-sajta, nazivu preduzeća, nazivu proizvoda, žigovima, registracijama domena, svojim nazivima na društvenim mrežama, elementima brenda itd.
 • Ne ističite prepoznatljivu Airbnb-ovu boju „Rausch“ u svom sadržaju, uključujući žigove, logotipe, dizajne i druge elemente brenda.
 • Nemojte koristiti „Airbnb“ kao drugu reč za „izdavanje na kraće“ ili slične termine.

Primeri

Super!

Ne…

Bobova najbolja ostrva za izdavanje

Airbnbike

Radine usluge čišćenja smeštaja za izdavanje

Sunbnb ili Sun Bnb

Anino bekstvo na ostrvo

BNB nastavnik

najamkucezaskijanje.com

Bikebandb ili Bikeb&b

Najam bicikala i smeštaja

nicebnb.com

Izdavanje smeštaja na kraće doo

airmansion

2. Korišćenje našeg naziva, „Airbnb“

Možete da pričate o Airbnb-u (preduzeću) ili da koristite „Airbnb“ da činjenično opišete šta nudite. Ako to činite, uvek se pridržavajte sledećih smernica:

Neka bude činjenično, tačno i opisno

Šta treba raditi

 • Možete da pominjete „Airbnb“, ali samo na način kroz koji se iskreno i precizno opisuje vaš odnos sa preduzećem Airbnb i/ili proizvodi koji potiču sa Airbnb-a ili proizvodi koje je Airbnb odobrio, na primer „domaćin na Airbnb-u“, „smeštaj na Airbnb-u“, „aplikacija Airbnb“ i drugo.
 • Koristite „Airbnb“ samo u telu teksta (ne, na primer, u naslovima) u identičnoj veličini, tipu, boji i stilu kao i ostatak tela teksta.

Šta NE treba raditi

 • Ne koristite „Airbnb“ na način koji implicira partnerstvo, sponzorstvo ili podršku, uključujući korišćenje u okviru naziva vašeg preduzeća i/ili kao brendirani termin (npr. „Upravljanje smeštajima na Airbnb-u“).
 • Ne koristite reč „Airbnb“ više nego što je neophodno da činjenično opišete svoj odnos sa Airbnb-om. Ako izraz ili rečenica imaju isto značenje i bez reči „Airbnb“, uklonite tu reč.
 • Nikada ne koristite „Airbnb“ da opišete prostor za izdavanje na kraće, privremeni smeštaj ili uopšteno upravljanje smeštajima.

Koristite ga pravilno

Šta treba raditi

 • Pišite „Airbnb“ – jedna reč, sa velikim „A“. Ne zove se „AirBNB“, „AirBnB“ ni „AirBnb“ i nikad ne treba razdvajati na „Air BNB“ ili „Air B&B“.

Šta NE treba raditi

 • Nemojte ništa menjati, dodavati ni oduzimati od reči „Airbnb“ – „Abb“, „Airbnb-jevski“, „Airbnb-ovac“ nisu prihvatljivi.
 • Nemojte koristiti „Airbnb“ kao glagol.
 • Još jednom – i to zato što to zaista mislimo – nikada ne koristite „Airbnb“ da opišete prostor za izdavanje na kraće, privremeni smeštaj ili uopšteno upravljanje smeštajima.

Primeri

Tačno: činjenično i opisno

Netačno: zbunjujuće, obmanjujuće

Mi smo preduzeće za upravljanje nekretninama, specijalizovano za smeštaje na Airbnb-u

Mi smo preduzeće za upravljanje na Airbnb-u

Pružamo usluge profesionalnog čišćenja za objekte sa Airbnb-a

Profesionalne usluge čišćenja na Airbnb-u

Moji saveti kako da postanete domaćin na Airbnb-u

Airbnb-ov program obuke

Jedva čekam da postanem domaćin na Airbnb-u

Stavili smo kuću pod Airbnb

Prijavio/la sam se za posao u Airbnb-u

Ovu odličnu kuću smo stavili pod Airbnb

Grupa na društvenoj mreži za domaćine na Airbnb-u

Airbnb grupa za domaćine – [grad/država]

Za preduzeća za upravljanje nekretninama

Ako želite da oglašavate svoje preduzeće za upravljanje izdavanjem na kraće, gorenavedene smernice važe i za vas. Ne zaboravite da sebe ne smete nazivati „Airbnb-ovo preduzeće za upravljanje“ niti da tvrdite da sa Airbnb-om imate „ekskluzivni odnos“ jer bi to verovatno pogrešno navelo korisnike da veruju da ste povezani sa Airbnb-om. Možete spomenuti da upravljate domovima koji se nude na Airbnb-u ili da iste opslužujete, ali Airbnb ne sme da bude u fokusu vašeg veb-sajta ni drugog reklamnog materijala.

Ako imate veb-sajt, na istaknutom mestu na njemu morate da imate sledeću izjavu: „[naziv vašeg preduzeća] je nezavisno treće lice, koje nije pod ingerencijom Airbnb-a i nije povezano sa Airbnb-om ni njegovim povezanim preduzećima.“ Ako na svom veb-sajtu imate kalkulator zarade, obrazac za kontakt ili drugi način beleženja podataka o korisnicima, istaknete gorenavedenu izjavu ispod dugmeta sa pozivom na akciju.

Za partnere

Partneri moraju da imaju pisanu dozvolu za korišćenje naših žigova. Ako imate dozvolu za korišćenje naših žigova, morate da se pridržavate aktuelnih smernica za brend koji vam je dostavila kontakt osoba iz Airbnb-a, koja ujedno može da odgovori na sva pitanja u vezi sa tim ili dopunskim smernicama.

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Srodni članci

Zatražite pomoć oko rezervacija, naloga i drugih stvari.
Prijavite se ili se registrujte