Zarađujte kao domaćin na Airbnb-u (Santa Maria la Carità)

Saznajte koliko biste mogli da zaradite

Zarađujte kao domaćin na Airbnb-u (Santa Maria la Carità)

Saznajte koliko biste mogli da zaradite

Zašto ugošćavati na Airbnb-u?

Bez obzira na to kakav dom ili sobu delite, uz Airbnb možete jednostavno i bezbedno da ugošćavate putnike. Sami odlučujete kada je smeštaj raspoloživ i sami određujete cene, kućni red i načine kontakta sa gostima.

Mi vas štitimo

Da biste vi, vaš dom i lične stvari bili bezbedni, svaku rezervaciju pokrivamo osiguranjem za zaštitu imovine od oštećenja u iznosu od 1.000.000 USD, kao i dodatnim osiguranjem od nezgoda u iznosu od 1.000.000 USD.

Ugošćavanje u 3 koraka

Ponudite prostor besplatno

Ponudite bilo koji prostor bez naknade za registraciju, od zajedničke dnevne sobe do drugog doma i bilo koje druge vrste smeštaja.

Odlučite kako želite da ugošćavate

Sami izaberite raspored, cene i uslove za goste. Stojimo vam na raspolaganju kad god vam zatreba pomoć.

Dočekajte prvog gosta

Kada smeštaj bude objavljen, gosti koji ispunjavaju uslove moći će da vam se obrate. Pre boravka možete da im pošaljete poruku i pitate ih sve što vas zanima.

Garancija za domaćina mi je pomogla pri odluci da se pridružim Airbnb-u jer mogu da se oslonim na nju ako dođe do oštećenja ili problema.

Denis ugošćava u Londonu zbog fleksibilnosti koju mu on pruža

Saznajte kako ugošćava
Garancija za domaćina mi je pomogla pri odluci da se pridružim Airbnb-u jer mogu da se oslonim na nju ako dođe do oštećenja ili problema.

Denis ugošćava u Londonu zbog fleksibilnosti koju mu on pruža

Saznajte kako ugošćava

Brinemo o vama

Znamo da vam je najvažnije da imate poverenje u osobe koje će boraviti u vašem domu. Airbnb vam omogućava da odredite stroge uslove o tome ko može da rezerviše i da goste upoznate pre dolaska. Međutim, i ako se nešto dogodi, bićemo uz vas. Uz Garanciju za domaćine koja pokriva štetu na objektu i naše Osiguranje za zaštitu domaćina od odgovornosti, kao domaćin uvek se možete osloniti na nas.

Mogućnost da pre rezervacije zatražite na uvid identifikacioni dokument izdat od strane države
Kućni red koji gosti moraju da prihvate
Možete da pročitate neke utiske sa prethodnih putovanja
Besplatno osiguranje od štete na objektu u vrednosti do 1.000.000 USD
Besplatno osiguranje od odgovornosti u iznosu od 1.000.000 USD
Danonoćna globalna korisnička podrška

Pojednostavljene uplate

Naplatite koliko želite

Vi uvek možete da izaberete cenu. Da li vam je potrebna pomoć? Imamo alatke koje mogu da vam pomognu da se prilagodite potražnji u vašem području.

Plaćajte male naknade

Registracija je besplatna. Airbnb po pravilu naplaćuje domaćinima 3% od svake rezervacije, što je jedna od najnižih naknada u industriji putovanja.

Naplatite brzo svoje usluge

Kad gost stigne u smeštaj, novac vam možemo poslati putem Paypal-a, direktnom uplatom na račun ili na druge raspoložive načine.

Ugošćavanje mi je pomoglo da kupim novu kuhinju i dodam još neke nove stvari.

Tesa ugošćava u Londonu kako bi dodatno zaradila

Saznajte kako ugošćava
Ugošćavanje mi je pomoglo da kupim novu kuhinju i dodam još neke nove stvari.

Tesa ugošćava u Londonu kako bi dodatno zaradila

Saznajte kako ugošćava

Domaćini poput vas, širom sveta

O Airbnb-u

Šta je Airbnb?

Airbnb povezuje ljude sa smeštajima i aktivnostima širom sveta. Našu zajednicu čine domaćini koji svojim gostima pružaju jedinstvenu priliku da se na putovanju osećaju poput lokalaca.

Šta je to ugošćavanje?

Možete da zarađujete tako što ćete deliti svoju sobu ili dom sa putnicima iz celog sveta. Sami određujete kada ćete ugošćavati i kako ćete komunicirati sa gostima.

Odgovori na vaša pitanja

Ko može da bude domaćin na Airbnb-u?

U većini mesta je lako postati Airbnb domaćin, a kreiranje smeštaja je uvek besplatno. Celi stanovi i domovi, privatne sobe, kućice na drvetu i dvorci su samo neki od objekata koje domaćini dele na Airbnb-u.

Više informacija o tome šta se od domaćina očekuje potražite u standardima zajednice Airbnb-a. Oni obuhvataju standarde bezbednosti, sigurnosti i pouzdanosti, kao i standarde gostoprimstva, što domaćinima pomaže da od gostiju dobiju odlične utiske.

Šta se od gostiju zahteva pre rezervacije?

Od svih korisnika Airbnb-a tražimo da nam daju neke osnovne podatke pre nego što krenu na putovanje sa nama. Gosti moraju da unesu sve tražene podatke pre nego što pošalju zahtev za rezervaciju. Zahvaljujući tim podacima znaćete koga očekujete i kako da se obratite gostima.

Airbnb-ovi uslovi za goste obuhvataju sledeće podatke: • Puno ime i prezime • Imejl adresa • Potvrđen broj telefona • Uvodna poruka • Prihvatanje vašeg kućnog reda • Podaci o plaćanju

Od gostiju se očekuje, ali nije obavezno, da imaju profilnu sliku. Takođe možete da zahtevate da gosti pre rezervacije vašeg prostora prilože identifikacioni dokument.

Koliko košta da ponudim svoj prostor?

Na Airbnb-u možete potpuno besplatno da se registrujete i ponudite svoj dom.

Kada prihvatite rezervaciju, naplatićemo vam Airbnb-ovu naknadu za uslugu za domaćine, obično u visini od 3%, kojom pokrivamo troškove poslovanja.

Kakvo osiguranje imam u slučaju oštećenja imovine?

Airbnb-ova Garancija za domaćina pruža mogućnost domaćinima da dobiju odštetu od najviše 1.000.000 USD za štetu nastalu nad osiguranom imovinom u slučaju da, što je retko, šteta koju je gost prouzrokovao prevazilazi iznos zaštitnog depozita ili ako zaštitni depozit ne postoji.

Program Garancije za domaćina ne obuhvata gotovinu i vrednosne papire, kolekcionarske predmete, retka umetnička dela, nakit, kućne ljubimce, kao ni ličnu odgovornost. Domaćinima preporučujemo da prilikom izdavanja smeštaja zaštite ili sklone dragocenosti. Program ne obuhvata ni gubitak niti oštećenje imovine nastalo upotrebom i habanjem.

Saznajte više o Garanciji za domaćine na http://airbnb.com/guarantee

Kako da izaberem cenu za svoj smeštaj?

Cenu svog smeštaja u potpunosti određujete sami. Da biste lakše doneli odluku, možete da pretražite slične smeštaje u vašem gradu ili u okolini smeštaja i da tako steknete predstavu o cenama na tržištu.

Dodatne naknade • Naknada za čišćenje: Naknadu za čišćenje možete da uračunate u cenu noćenja ili da je dodate kao zasebnu stavku u podešavanjima cena. • Ostale naknade: Ako želite da naplatite još neku naknadu od gostiju (npr. naknadu za kasni dolazak ili za kućne ljubimce), morate prvo da ih obavestite o potencijalnim troškovima pre nego što rezervišu, a zatim da zatražite preko našeg Centra za posredovanje da se plaćanje dodatnih naknada izvrši na bezbedan način.

Kako Airbnb može da mi pomogne pri određivanju cena?

Pametne cene, alat Airbnb-a, omogućava vam da cene postavite tako da se automatski povećavaju ili smanjuju u skladu sa potražnjom za smeštajima kao što je vaš.

Za cenu ste uvek vi odgovorni, stoga Pametnim cenama možete da upravljate na osnovu drugih podešavanja cena koje sami odredite, a cene noćenja možete da promenite u bilo kom trenutku.

Pametne cene se zasnivaju na tipu i lokaciji vašeg smeštaja, sezoni, potražnji i drugim faktorima (poput događaja koji se održavaju u vašem području).

Da li ste spremni da zarađujete?

Pridružite se našoj globalnoj zajednici

Positano

Udaljeno 6 mi

Amalfi

Udaljeno 8 mi

Amalfi Coast

Udaljeno 8 mi