AirCover za domaćine

Potpuna zaštita.
Uvek je uključen i uvek je besplatan.
Samo na Airbnb-u.

Provera identiteta gostiju

Naš sveobuhvatni sistem provere kontroliše detalje kao što su ime, adresa, identifikacioni dokument izdat od strane države i drugo kako bi potvrdio identitet gostiju koji rezervišu na Airbnb-u.

Provera rezervacija

Naša tehnologija analizira stotine faktora u svakoj rezervaciji i blokira određene rezervacije koje pokazuju visok rizik od uznemirujućih žurki i oštećenja imovine.

Zaštita od štete do 3.000.000 USD

Ako gosti ne plate štetu nanetu vašem domu i imovini, tu je Zaštita domaćina od štete da se nadoknade troškovi u visini do 3.000.000 USD, koja uključuje ove specijalne mere zaštite:

Umetnine i dragocenosti

Zatražite nadoknadu oštećenih umetnina ili dragocenosti.

Automobili i plovila

Zatražite nadoknadu štete na automobilima, brodovima i drugim plovilima koja parkirate ili držite u svom domu.

Šteta koju uzrokuju kućni ljubimci

Zatražite nadoknadu štete koju je napravio kućni ljubimac gosta.

Gubitak prihoda

Ako morate da otkažete rezervacije na Airbnb-u zbog štete koju napravi gost, nadoknadićemo vam izgubljeni prihod.

Dubinsko čišćenje

Zatražite nadoknadu dodatnih usluga čišćenja potrebnih za uklanjanje mrlja i mirisa dima.

Osiguranje od odgovornosti do 1.000.000 USD

Zaštita u onim retkim slučajevima kad se gost povredi ili mu se ošteti ili ukrade imovina.

Danonoćna linija za bezbednost

Ako se u bilo kom trenutku osetite nebezbedno, jednim dodirom u našoj aplikaciji imate pristup agentima posebno obučenim za pitanja bezbednosti, i danju i noću.

Pročitajte kompletne informacije o tome kako vas AirCover za domaćine štiti i koja su izuzeća.

Samo Airbnb vam daje AirCover

Airbnb
Konkurenti
Provera identiteta gostiju
Provera rezervacija
Zaštita od štete do 3.000.000 USD
Umetnine i dragocenosti
Automobili i plovila
Šteta koju uzrokuju kućni ljubimci
Gubitak prihoda
Dubinsko čišćenje
Osiguranje od odgovornosti do 1.000.000 USD
Danonoćna linija za bezbednost
Poređenje se zasniva na javnim informacijama i besplatnim ponudama glavnih konkurenata, a podaci su od oktobra 2022.

Odgovori na vaša pitanja

Ne možete da nađete ono što tražite? Posetite naš Centar za pomoć.

Super-lak način da okačite svoj prostor na Airbnb

Airbnb start vam olakšava kačenje prostora na Airbnb, uz praktičnu pomoć superdomaćina od vašeg prvog pitanja pa sve do prvog gosta.