Idite napred da biste videli predložene rezultate

  10 najvažnijih stvari koje donosi Airbnb: zimsko izdanje 2022.

  Saznajte više o 10 novina koje smo uveli samo za domaćine.
  Objavio/la Airbnb na dan 16. nov 2022.
  Materijal za čitanje od 6 min.
  Ažurirano na dan 16. nov 2022.

  Kao domaćini ste nam u protekloj godini poslali mnogo komentara. Na osnovu vaših komentara, uneli smo izmene kako bismo generalno poboljšali ugošćavanje.

  AirCover za domaćine

  1. Još veća zaštita u AirCover-u: AirCover za domaćine sada obuhvata zaštitu za plovila i automobile parkirane ispred vašeg doma, kao i proširenu zaštitu za umetnine i dragocenosti. Povećavamo zaštitu od štete sa 1.000.000 USD na 3.000.000 USD.

  2. Provera identiteta gostiju: Provera identiteta proširena je na sve goste koji rezervišu putovanja u 35 najposećenijih zemalja i regiona na Airbnb-u, što predstavlja 90% svih rezervacija. Proširićemo je na ceo svet početkom 2023.

  3. Provera rezervacija: Razvili smo tehnologiju za proveru rezervacija koja analizira oko stotinu faktora kako bi se prijavile rezervacije koje mogu dovesti do neodobrenih žurki i oštećenja imovine. Nakon uspešnog testa u Australiji, tehnologiju provere rezervacija uvodimo u SAD i Kanadi, a zatim i na nivou celog sveta početkom 2023.

  4. Jednostavniji postupak nadoknade: Zahtev za nadoknadu možete da podnesete u svega nekoliko koraka.

  Pročitajte novosti o AirCover-u za domaćine

  Osnovna pravila za goste

  5. Veća odgovornost gostiju: Uvodimo osnovna pravila za goste, novi skup obavezujućih standarda koji zahtevaju od gostiju da poštuju vaš dom i da se pridržavaju vašeg kućnog reda. Svi gosti će prihvatiti ova osnovna pravila pre rezervacije. Goste ćemo pozivati na odgovornost putem sistema edukacije, suspenzije i, ako je potrebno, uklanjanja.

  Pročitajte više o osnovnim pravilima za goste

  Pogledajte poboljšanja sistema

  6. Detaljni utisci o gostima: Moći ćete da napišete više detalja nakon što neko odsedne kod vas, kao i da pročitate više informacija o gostima koje su napisali drugi domaćini. Vaš komentar će doprineti da se osnovna pravila sprovode.

  7. Zaštita od osvetničkih utisaka: Moći ćete da osporite svaki osvetnički utisak, bez obzira na to koliko je davno objavljen. Tu spadaju utisci gostiju koji ozbiljno prekrše vaš standardni kućni red, organizuju žurku u vašem domu, nanesu štetu vašem objektu ili premaše rezervisanu dužinu boravka.

  Pročitajte više o poboljšanjima sistema za utiske

  Brza isplata

  8. Brže primanje isplate: Novi način isplate pod nazivom „brza isplata“ isplaćuje vaš novac u roku od 30 minuta nakon što Airbnb odobri isplatu, čak i za praznike i vikende. Brza isplata je ove godine dostupna u SAD uz naknadu od 1,5% (ograničenu na 15 USD po isplati).

  Pročitajte detalje o brzoj isplati

  Airbnb-ove kategorije

  9. Alatke za kategorije: Početkom 2023. moći ćete da proverite u kojoj kategoriji se nalazi vaš dom. Takođe ćete moći da dodate više detalja o odlikama smeštaja da bi se vaš dom svrstao u odgovarajuću kategoriju.

  10.Nove kategorije: Dodajemo nove kategorije kako bismo pomogli gostima da otkriju više o vašim domovima. Najnovije Airbnb-ove kategorije su: Novo, Popularno, Hanoci, Na krovu sveta, Za olakšan pristup, Raj za decu i Privatne sobe.

  Pročitajte novine koje donose Airbnb-ove kategorije

  Da li znate nekog ko želi da počne sa ugošćavanjem? Recite mu/joj nešto više o Airbnb startu – potpuno novom, jednostavnom načinu da okače dom na Airbnb uz besplatnu individualnu pomoć superdomaćina.

  Ako imate neka zapažanja o najnovijem izdanju, uvek ćemo vas rado saslušati. Pošaljite nam komentar.

  Pročitajte naš vodič za Airbnb: zimsko izdanje 2022.

  Informacije u ovom članku su se možda promenile od objavljivanja.

  Airbnb
  16. nov 2022.
  Da li vam je ovo bilo korisno?