ZAŠTITA DOMAĆINA

Osiguranje za zaštitu domaćina

U retkim slučajevima kada se neko povredi ili se njegova imovina ošteti tokom boravka pokrivenog osiguranjem u vašem smeštaju, možete ostvariti pokriće u iznosu do 1.000.000 USD na ime primarnog osiguranja od odgovornosti.

*Ne odnosi se na domaćine koji nude smeštaj putem preduzeća Airbnb Travel, LLC, domaćine u kontinentalnoj Kini, domaćine u Japanu i domaćine doživljaja.

Šta je pokriveno?

Osiguranje za zaštitu domaćina može da pokrije:

  • vašu pravnu odgovornost za telesne povrede gostiju ili drugih osoba
  • vašu pravnu odgovornost za oštećenje imovine u vlasništvu gostiju ili drugih osoba
  • vašu pravnu odgovornost za oštećenje zajedničkih prostora, kao što su hodnici zgrade i susedni objekti, koje je prouzrokovao gost ili druga osoba

Osiguranje za zaštitu domaćina ne pokriva:

  • namerno načinjenu štetu ili povredu (nije nastala usled nezgode)
  • gubitak prihoda
  • štetu načinjenu smeštaju ili ličnim stvarima (mogu se zaštititi Airbnb-ovom Garancijom za domaćina*)

*Airbnb-ova Garancija za domaćina nije povezana sa Osiguranjem za zaštitu domaćina ni sa preduzećem Airbnb UK Services Limited.

Cilj nam je da promovišemo bezbednu i pouzdanu zajednicu širom sveta.

Pošto sam i sam ranije bio gost, znao sam da nemam šta da brinem. Znao sam da će moj smeštaj biti osiguran ... i znao sam da će se gosti s poštovanjem odnositi prema mom domu.“

Uslan, domaćin u Londonu

Pošto sam i sam ranije bio gost, znao sam da nemam šta da brinem. Znao sam da će moj smeštaj biti osiguran ... i znao sam da će se gosti s poštovanjem odnositi prema mom domu.“

Uslan, domaćin u Londonu

Postupak podnošenja zahteva

1. Popunjava se obrazac

Kada se domaćin, gost ili treće lice obrati timu za podršku zajednici, Airbnb će pružiti informacije o postupku podnošenja zahteva.

2. Osiguravač imenuje procenitelja štete, koji zatim pregleda zahtev

Nakon popunjavanja obrasca, procenitelj će u ime osiguravača stupiti u kontakt sa vama kako bi razgovarao o zahtevu i prikupio informacije.

3. Zahtev se ispituje

Nezavisni procenitelj rešava zahtev u skladu sa uslovima Osiguranja za zaštitu domaćina, kao i zakonima i propisima koji se primenjuju na određenoj lokaciji.

Osiguranje za zaštitu domaćina podleže određenim odredbama, uslovima i izuzecima. 
Da biste saznali više, preuzmite sveobuhvatni sažetak programa.

Odgovori na vaša pitanja

Treba li nešto da uradim da ostvarim pokriće po osnovu Osiguranja za zaštitu domaćina?

Ne. Time što nude smeštaj na Airbnb-u ili zadržavaju već ponuđen smeštaj na Airbnb-u, domaćini* pristaju da budu pokriveni Osiguranjem za zaštitu domaćina za slučajeve nezgoda tokom boravka u smeštajima na Airbnb-u. Imajte na umu da Osiguranje za zaštitu domaćina podleže uslovima, odredbama i izuzecima polise.

Domaćini koji žele da istupe iz programa Osiguranje za zaštitu domaćina, moraju:

  • [da nam pošalju imejl](mailto: hpi-opt-out@airbnb.com) s imejl adrese povezane s vašim nalogom domaćina doživljaja
  • da navedu svoje puno ime i prezime, kao i broj telefona povezan s vašim nalogom domaćina doživljaja
  • da navedu tačan naziv smeštaja

Imajte na umu da se imejl adresa za istupanje iz programa prati samo za potrebe obrade zahteva za istupanje.

*Ne odnosi se na domaćine koji nude smeštaj putem preduzeća Airbnb Travel, LLC, domaćine u kontinentalnoj Kini, domaćine u Japanu i domaćine doživljaja.

Da li ste spremni da počnete sa ugošćavanjem?

Dostupno domaćinima širom sveta*
Štiti domaćine sve vreme od dolaska do odlaska gostiju