ZAŠTITA DOMAĆINA

Airbnb-ova Garancija za domaćina

Ako gost ošteti vaš smeštaj ili imovinu tokom boravka i ne nadoknadi vam štetu, možda imate pravo na zaštitu od štete na imovini u iznosu do 1.000.000 USD.

Ako gost ošteti vaš smeštaj ili imovinu tokom boravka i ne nadoknadi vam štetu, možda imate pravo na zaštitu od štete na imovini u iznosu do 1.000.000 USD.

Automatski važi za domaćine širom sveta*
Štiti domaćine od dolaska do odlaska gostiju
Bez premca na polju putovanja

*Doesn’t apply to hosts who offer accommodations through Airbnb Travel, LLC, hosts in mainland China, hosts in Japan, hosts of experiences, or hosts of adventures.

Šta je zaštićeno?

Airbnb-ova Garancija za domaćina može da zaštiti u slučaju:

  • štete koju gosti prouzrokuju u vašem smeštaju
  • štete koju gosti prouzrokuju na vašim ličnim stvarima
  • štete koju prouzrokuje gostova životinja za pomoć čoveku

Airbnb-ova Garancija za domaćina ne štiti u slučaju:

  • krađe gotovine i hartija od vrednosti (npr. štedne obveznice, deonice)
  • štete nastale redovnim korišćenjem i habanjem
  • telesne povrede ili oštećenja imovine gostiju ili drugih lica (ovi slučajevi mogu biti pokriveni Osiguranjem za zaštitu domaćina)

Ugošćavajte bez brige

Provera identiteta

Možete da zahtevate da gosti prođu postupak provere identiteta pre nego što potvrdimo rezervaciju. Gosti će možda morati da pošalju lične podatke da bi ih Airbnb proverio, kao što je zvanični identifikacioni dokument izdat od strane države.

Bezbedna komunikacija

Ako dođe do incidenta, naša platforma za dopisivanje vam omogućava da bezbedno komunicirate sa gostima i rešite probleme. Ako ne možete da postignete dogovor, Garancija za domaćina je namenjena da pomogne.

Danonoćna podrška

Ako se nešto desi vama, vašem objektu ili gostima, naš tim za podršku zajednici vam je na raspolaganju širom sveta.

Garancija za domaćina je bila jedna od stvari zbog kojih sam rešio da se pridružim Airbnb-u, jer ako dođe do oštećenja ili problema pozvaću se na nju.“
Garancija za domaćina je bila jedna od stvari zbog kojih sam rešio da se pridružim Airbnb-u, jer ako dođe do oštećenja ili problema pozvaću se na nju.“

Denis, domaćin u Londonu

Denis, domaćin u Londonu

Garancija za domaćina je bila jedna od stvari zbog kojih sam rešio da se pridružim Airbnb-u, jer ako dođe do oštećenja ili problema pozvaću se na nju.“
Garancija za domaćina je bila jedna od stvari zbog kojih sam rešio da se pridružim Airbnb-u, jer ako dođe do oštećenja ili problema pozvaću se na nju.“

Denis, domaćin u Londonu

Denis, domaćin u Londonu

Cilj nam je da promovišemo bezbednu i pouzdanu zajednicu širom sveta.

Cilj nam je da promovišemo bezbednu i pouzdanu zajednicu širom sveta.

Bezbednosni savet: Pregledajte profile gostiju

Ako pre prihvatanja zahteva za rezervaciju želite da saznate više o gostu, pogledajte njegov profil ili pročitajte utiske prethodnih domaćina. Gosti i domaćini mogu da pišu utiske jedni o drugima tek kad gost ode, pa možete biti sigurni da se komentari zasnivaju na stvarnim rezervacijama.

Bezbednosni savet: Pregledajte profile gostiju

Ako pre prihvatanja zahteva za rezervaciju želite da saznate više o gostu, pogledajte njegov profil ili pročitajte utiske prethodnih domaćina. Gosti i domaćini mogu da pišu utiske jedni o drugima tek kad gost ode, pa možete biti sigurni da se komentari zasnivaju na stvarnim rezervacijama.

Kako podneti zahtev za nadoknadu

1. Prikupite dokaze oštećenja

To može da obuhvata fotografije, video zapise, procene i/ili priznanice.

2. Obratite se gostu putem Centra za posredovanje

Zatražite nadoknadu u roku od 14 dana od odlaska ili pre dolaska narednog gosta (od ta dva datuma važi onaj koji prvi nastupi). Gost će imati 72 sata da odgovori na zahtev.

3. Primite nadoknadu štete ili uključite Airbnb

Ako gost ne želi da plati ceo iznos, možda ispunjavate uslove za nadoknadu na osnovu Airbnb-ove Garancije za domaćina. Stručnjak za podršku će vas provesti kroz taj proces.

Airbnb's Host Guarantee is subject to certain terms, conditions, and exclusions. Visit our Host Guarantee Terms and Conditions to learn more.

Airbnb’s Host Guarantee is not an insurance policy, and not all property damage caused by guests is within its terms. If you want more protection, you’re encouraged to purchase personal insurance that will cover property damage not protected by the Host Guarantee.

Odgovori na vaša pitanja

Šta je Airbnb-ova Garancija za domaćina?

Airbnb-ova Garancija za domaćina omogućava domaćinima da dobiju odštetu od najviše 1.000.000 USD za štetu nastalu nad osiguranom imovinom u slučaju da, što je retko, šteta koju je gost prouzrokovao prevazilazi iznos zaštitnog depozita ili ako zaštitni depozit ne postoji.

Program Garancije za domaćina ne obuhvata gotovinu i hartije od vrednosti, kolekcionarske predmete, retka umetnička dela, nakit, kućne ljubimce, kao ni ličnu odgovornost. Domaćinima preporučujemo da dragocenosti stave na bezbedno mesto ili sklone pre izdavanja smeštaja. Program takođe ne obuhvata gubitke niti štetu na imovini nastale upotrebom i habanjem. Saznajte više

Šta je Osiguranje za zaštitu domaćina?

Program Osiguranja za zaštitu domaćina pruža primarno osiguranje od odgovornosti za štetu u vrednosti do 1.000.000 USD po nezgodi u slučaju da treće lice traži naknadu zbog telesne povrede ili oštećenja imovine u vezi sa boravkom u smeštaju rezervisanom putem Airbnb-a.

Moguće je zatražiti naknadu u vrednosti od najviše 1.000.000 USD po lokaciji smeštaja, pri čemu mogu važiti određeni uslovi, ograničenja i izuzeci. Saznajte više

Koja je razlika između Airbnb-ove Garancije za domaćina i Osiguranja za zaštitu domaćina?

Garancija za domaćina i Osiguranje za zaštitu domaćina su dva zasebna programa koje Airbnb nudi domaćinima kako bi pokrili troškove u slučaju štete ili povrede.

Garancija za domaćina: Airbnb-ova Garancija za domaćina osmišljena je da štiti domaćine u slučaju materijalne štete. Iako su ti slučajevi retki, gosti tokom boravka mogu pričiniti materijalnu štetu na predmetima u vlasništvu domaćina, u smeštajnoj jedinici ili domu. Garancija za domaćina nije osiguranje i ne zamenjuje osiguranje vlasnika nekretnine ili stanodavca.

Osiguranje za zaštitu domaćina: Program Osiguranja za zaštitu domaćina jeste osiguranje i osmišljen je da zaštiti domaćine u slučaju da treća strana od njih traži naknadu zbog telesne povrede ili oštećene imovine. Osiguranje za zaštitu domaćina je dostupno domaćinima bez obzira na to da li imaju druge polise osiguranja, ali će se smatrati primarnim osiguranjem samo ako je u pitanju incident koji se dogodio tokom boravka rezervisanog preko Airbnb-a. Saznajte više

Kako da zatražim nadoknadu štete na osnovu Garancije za domaćina?

Domaćini i gosti obično sami reše probleme u našem Centru za posredovanje. Ako to još niste uradili, prvo obavestite gosta o žalbi, pa podnesite zahtev za isplatu u našem Centru za posredovanje.

Ako ne možete da postignete dogovor sa gostom: Prvo proučite uslove i odredbe Garancije za domaćina. Imajte na umu da zahtev morate da podnesete u roku od 14 dana od odlaska gosta ili pre dolaska sledećeg gosta (od ta dva datuma važi onaj koji prvi nastupi). Saznajte više

Kako se polisa osiguranja vlasnika nekretnine uklapa u Airbnb?

Airbnb-ovo Osiguranje za zaštitu domaćina smatraće se primarnim osiguranjem koje domaćinima, a gde je primenjivo i njihovim stanodavcima, garantuje nadoknadu štete u slučaju lične odgovornosti, pri čemu važe određeni uslovi, ograničenja i izuzeci.

Ako imate pitanja o tome kako ova polisa funkcioniše u kombinaciji s nekom drugom polisom osiguranja vlasnika nekretnine ili zakupca, razgovarajte o tome šta one pokrivaju sa pružaocem usluge osiguranja. Neke polise štite vlasnike nekretnina i zakupce od određenih tužbi u slučaju povrede posetioca, dok kod drugih to nije slučaj. U svakom slučaju se preporučuje da osiguravač bude upoznat sa vašim izdavanjem prostora, iako je odgovornost za štetu nastalu tokom boravka u Airbnb smeštaju po pravilu pokrivena polisom Osiguranja za zaštitu domaćina. Saznajte više

Da li se Garancija za domaćina primenjuje i na smeštaje iz programa Open Homes?

Da. Airbnb-ova Garancija za domaćina pruža domaćinima zaštitu u iznosu do 1.000.000 USD za štetu na pokrivenoj imovini u retkim slučajevima kada je šteta koju gost napravi veća od iznosa zaštitnog depozita ili kad nema zaštitnog depozita. Garancija za domaćina važi za sve rezervacije smeštaja na Airbnb-u, uključujući boravke u okviru programa Open Homes. Saznajte više

Da li ste spremni da počnete sa ugošćavanjem?

Da li ste spremni da počnete sa ugošćavanjem?