ZAŠTITA DOMAĆINA

Osiguranje za zaštitu doživljaja

U retkim slučajevima kada se neko povredi ili se nečija imovina ošteti tokom pokrivenog doživljaja, domaćin može biti pokriven osiguranjem od odgovornosti u visini do 1.000.000 USD.

U retkim slučajevima kada se neko povredi ili se nečija imovina ošteti tokom pokrivenog doživljaja, domaćin može biti pokriven osiguranjem od odgovornosti u visini do 1.000.000 USD.

Dostupno domaćinima većine doživljaja
Štiti domaćine od početka do kraja doživljaja
Bez premca na polju putovanja

Taj program važi za domaćine doživljaja, osim u kontinentalnoj Kini i Japanu. Ne važi za domaćine smeštaja.

Šta je pokriveno?

Osiguranje za zaštitu doživljaja može da pokriva:

– Vaša zakonska odgovornost za telesne povrede gostiju ili drugih osoba – Vaša zakonska odgovornost za štetu na imovini koja pripada gostima ili drugim osobama

Osiguranje za zaštitu doživljaja ne pokriva:

  • Telesna povreda ili imovinska šteta koja je posledica namerne radnje (nije nezgoda)
  • Oštećenje, gubitak ili krađa lične imovine domaćina
  • Doživljaji koji uključuju letelice ili određene tipove ekstremnih aktivnosti (kao što su bandži skokovi i heli-skijanje)

Ugošćavajte bez brige

Vreme za pripremu doživljaja

Osiguranje za zaštitu doživljaja može pružiti pokriće domaćinima tokom doživljaja, ali i dok pripremaju prostor za doživljaj, pre nego što počne ili nakon što se završi, u skladu s uslovima i odredbama i izuzecima polise.

Pokriće za pomoćne domaćine

Pomoćni domaćini koji pružaju srodne usluge u vezi sa doživljajem takođe mogu biti pokriveni Osiguranjem za zaštitu doživljaja, u skladu sa odredbama, uslovima i izuzecima polise.

Cilj nam je da promovišemo bezbednu i pouzdanu zajednicu širom sveta.

Cilj nam je da promovišemo bezbednu i pouzdanu zajednicu širom sveta.

Postupak podnošenja odštetnog zahteva

1. Popunjava se obrazac

Domaćin, gost ili treće lice popunjava i šalje obrazac za program osiguranja.

2. Osiguravajuće društvo imenuje procenitelja štete, koji zatim pregleda zahtev

Nakon popunjavanja obrasca, procenitelj će u ime osiguravača stupiti u kontakt sa vama kako bi razgovarao o odštetnom zahtevu i prikupio informacije.

3. Dodeljeni procenitelj istražuje odštetni zahtev

Nezavisni procenitelj rešava odštetni zahtev u skladu sa uslovima Osiguranja za zaštitu domaćina, kao i zakonima i propisima koji se primenjuju na određenoj lokaciji.

Osiguranje za zaštitu doživljaja podleže određenim odredbama, uslovima i izuzecima. 
Da biste saznali više, preuzmite sveobuhvatni sažetak programa.

Odgovori na vaša pitanja

Treba li nešto da uradim da ostvarim pokriće po osnovu Osiguranja za zaštitu doživljaja?

Ne. Kada postanete domaćin doživljaja i prihvatite Airbnb-ove Uslove korišćenja usluge, smatraćemo da prihvatate pokriće našim Osiguranjem za zaštitu doživljaja, koje pokriva slučajeve nezgoda tokom Airbnb doživljaja. Imajte na umu da Osiguranje za zaštitu doživljaja podleže uslovima, odredbama i izuzecima polise.

Ako želite da istupite iz programa Osiguranje za zaštitu doživljaja, morate da uradite sledeće:

  • Pošaljite nam imejl s imejl adrese povezane s vašim nalogom domaćina doživljaja
  • Navedite svoje puno ime i prezime, kao i broj telefona povezan s vašim nalogom domaćina doživljaja
  • Navedite tačan naziv doživljaja koji organizujete

Imajte na umu da se imejl adresa za istupanje iz programa prati samo za potrebe obrade zahteva za istupanje.

Da li Osiguranje za zaštitu doživljaja važi za onlajn doživljaje?

Domaćini onlajn doživljaja mogu biti pokriveni Osiguranjem za zaštitu doživljaja kada se – što je retko – gost povredi ili pretrpi imovinsku štetu tokom neke od ovih interaktivnih video-sesija, krivicom domaćina. Osiguranje za zaštitu doživljaja ne pokriva onlajn rizike kao što su kleveta, krađa elektronskih podataka i povreda prava intelektualne svojine.

Za više informacija o organizovanju doživljaja posetite Centar za pomoć.

Da li ste spremni za kreiranje doživljaja?

Da li ste spremni za kreiranje doživljaja?