Airbnb je namenjen svima

Evo kako stvaramo Airbnb koji je prilagođeniji posebnim potrebama

Evo kako stvaramo Airbnb koji je prilagođeniji posebnim potrebama

Čemu težimo

Želimo da putovanja ne isključuju nikoga i da budu dostupnija svima. Rad na tome nema kraj, ali evo šta smo do sada postigli.

Želimo da putovanja ne isključuju nikoga i da budu dostupnija svima. Rad na tome nema kraj, ali evo šta smo do sada postigli.

Poboljšana preciznost

Gosti smanjene pokretljivosti se često oslanjaju na fotografije pri donošenju odluke o tome da li im neki smeštaj odgovara. Zato od domaćina tražimo da dostave fotografije svih sadržaja za olakšan pristup koje imaju i zato smeštaji imaju poseban odeljak posvećen prikazivanju ovih fotografija.

Standardi digitalne prilagođenosti posebnim potrebama

Trudimo se da zadovoljimo standarde prilagođenosti posebnim potrebama navedene u Pravilima za prilagođenost veb-sadržaja posebnim potrebama. Takođe ulažemo u automatizovane alatke za testiranje da bismo pronašli što više problema.

Još smeštaja sa sadržajima za olakšan pristup

Trudimo se da na Airbnb-u dobijemo veći broj smeštaja sa sadržajima za olakšan pristup i olakšavamo njihovo pronalaženje poboljšanjem funkcija pretrage, uključujući filtere koji se lakše koriste i bolje fotografije na stranici rezultata pretrage.

Doživljaji prilagođeni posebnim potrebama

Stižu [Airbnb doživljaji] prilagođeniji posebnim potrebama (https://www.airbnb.com/help/article/1581/what-are-experiences) – jedinstvene aktivnosti koje organizuju lokalni stručnjaci.

Saveti za goste

Znamo da pronalaženje smeštaja ili doživljaja koji odgovara vašim potrebama može biti teško. Evo nekoliko saveta koji će vam pomoći da putovanja učinite što bezbrižnijim.

Znamo da pronalaženje smeštaja ili doživljaja koji odgovara vašim potrebama može biti teško. Evo nekoliko saveta koji će vam pomoći da putovanja učinite što bezbrižnijim.

Pronađite odgovarajuće mesto

Pomoću filtera za pretragu možete da prikažete samo mesta ili doživljaje koji su prilagođeni vašim posebnim potrebama. Kada pronađete nekoliko smeštaja, u odeljku „Sadržaji za olakšan pristup“ u okviru svakog smeštaja pogledajte fotografije i opise funkcija koje su vam važne.

Pronađite odgovarajuće mesto

Pomoću filtera za pretragu možete da prikažete samo mesta ili doživljaje koji su prilagođeni vašim posebnim potrebama. Kada pronađete nekoliko smeštaja, u odeljku „Sadržaji za olakšan pristup“ u okviru svakog smeštaja pogledajte fotografije i opise funkcija koje su vam važne.

Razgovarajte sa potencijalnim domaćinima

Ako imate bilo kakvih posebnih nedoumica, obavezno pošaljite poruku domaćinu pre rezervacije kako biste bili sigurni da vas može ugostiti. Potencijalne domaćine možete da kontaktirate pomoću linka „Obratite se domaćinu“ na stranici smeštaja ili doživljaja.

Razgovarajte sa potencijalnim domaćinima

Ako imate bilo kakvih posebnih nedoumica, obavezno pošaljite poruku domaćinu pre rezervacije kako biste bili sigurni da vas može ugostiti. Potencijalne domaćine možete da kontaktirate pomoću linka „Obratite se domaćinu“ na stranici smeštaja ili doživljaja.

Pomozite drugim gostima

Šta ste želeli da znate pre rezervacije? Napišite detaljan utisak da bi gosti sa ograničenom pokretljivošću znali šta da očekuju.

Pomozite drugim gostima

Šta ste želeli da znate pre rezervacije? Napišite detaljan utisak da bi gosti sa ograničenom pokretljivošću znali šta da očekuju.

Saveti za domaćine

Evo nekoliko načina da pružite podršku gostima sa invaliditetom

Evo nekoliko načina da pružite podršku gostima sa invaliditetom

Postarajte se da smeštaj bude prilagođeniji posebnim potrebama

You may not realize your listing already has accessibility features—like wide doorways—or that you can add some of these features without much effort or expense. Learn how you can support guests with mobility needs.

Postarajte se da smeštaj bude prilagođeniji posebnim potrebama

You may not realize your listing already has accessibility features—like wide doorways—or that you can add some of these features without much effort or expense. Learn how you can support guests with mobility needs.

Dodajte fotografije sadržaja za olakšan pristup

Dodajte fotografije sadržaja za olakšan pristup da biste istakli prostor za više od 70.000 osoba sa smanjenom pokretljivošću koje svakog meseca pretražuju Airbnb. Da biste započeli, idite u oblast Upravljanje prostorom za smeštaj kome želite da dodate sadržaje za olakšan pristup. Obavezno napišite opis za svaku fotografiju i pogledajte naše savete za fotografije.

Dodajte fotografije sadržaja za olakšan pristup

Dodajte fotografije sadržaja za olakšan pristup da biste istakli prostor za više od 70.000 osoba sa smanjenom pokretljivošću koje svakog meseca pretražuju Airbnb. Da biste započeli, idite u oblast Upravljanje prostorom za smeštaj kome želite da dodate sadržaje za olakšan pristup. Obavezno napišite opis za svaku fotografiju i pogledajte naše savete za fotografije.

Saznajte više o životinjama koje služe za pomoć čoveku

Ove životinje pomažu ljudima sa različitim vrstama invaliditeta, a Airbnb-ova pravila im to omogućavaju u većini okolnosti. Saznajte kako da pružite podršku gostima sa životinjama za pomoć čoveku.

Saznajte više o životinjama koje služe za pomoć čoveku

Ove životinje pomažu ljudima sa različitim vrstama invaliditeta, a Airbnb-ova pravila im to omogućavaju u većini okolnosti. Saznajte kako da pružite podršku gostima sa životinjama za pomoć čoveku.

Prilagođenost posebnim potrebama na Airbnb-u

Posebni timovi

Airbnb ima timove usredsređene na stvaranje proizvoda koje svi mogu da koriste. Inženjeri i dizajneri u tim timovima se trude da poboljšaju Airbnb-ove sisteme dizajna i edukuju kolege na osnovu onoga što saznajemo od zajednice.

Aktivno istraživanje

We’re conducting research with people who have disabilities and regularly work with experts in the accessibility community to help us build Airbnb with accessibility in mind. Learn more about participating in a research study.

Česta pitanja

Kako da koristim filtere za pretragu?

Koristite filtere za pretragu da biste precizirali izbor prilikom traženja smeštaja. Pomoću ovih filtera možete da prikažete samo smeštaje koji imaju određene sadržaje za olakšan pristup. Saznajte više

Kako da smeštaju dodam sadržaje za olakšan pristup?

Ako u smeštaj dodate sadržaje za olakšan pristup, gosti će lakše moći da odluče da li mogu da se bezbedno i udobno kreću u vašem domu. Saznajte više

Kako da pružim podršku gostima sa invaliditetom?

Vaš dom je možda prilagođeniji posebnim potrebama nego što mislite. Počnite pregledom naše liste sadržaja za olakšan pristup koje možete dodati smeštaju. Saznajte više

How can I become a host?

If you have a home or space with accessibility features, we’d love for you to become an Airbnb host. Learn about hosting