Idite napred da biste videli predložene rezultate

  Unapređena zaštita za domaćine i goste

  U AirCover dodajemo još načina da zaštitimo celu našu zajednicu.
  Objavio/la Airbnb na dan 11. maj 2022.
  Materijal za čitanje od 5 min.
  Ažurirano na dan 11. maj 2022.

  Najvažnije informacije

  • AirCover sada nudi četiri nova načina zaštite za goste

  • Gosti će biti obavešteni da im se putem načina plaćanja koji su naveli može naplatiti šteta ako je prouzrokuju u vašem smeštaju ili na imovini*

  • U narednim mesecima uvodimo putno osiguranje za goste

  Snaga Airbnb-a počiva na vašoj posvećenosti da gostima pružite odličan boravak. U slučajevima kad se desi nešto van vaše kontrole (što se inače retko događa), a niste u mogućnosti da rešite problem, gosti treba da znaju da je Airbnb tu da pomogne.

  Prošlog novembra smo uveli AirCover za domaćine.** Sada uvodimo AirCover za goste, koji nudi zaštitu cele naše zajednice vodeću na polju putovanja. Tako će svi imati poverenja u ugošćavanje i boravak preko Airbnb-a.

  Imamo i nove informacije o AirCover-u za domaćine koje će vam omogućiti da brže prosleđujete zahteve za nadoknadu, kao i novosti o zaštitnim depozitima, putnom osiguranju za goste i uklanjanju pandemije bolesti COVID-19 kao nepredviđene okolnosti za goste.

  Detalji o novim načinima zaštite za goste u okviru AirCover-a

  Domaćin je uvek najbolja osoba za rešavanje problema gosta. Međutim, ako dođe do ozbiljnog problema (primeri su ispod) tokom boravka gosta, a vi ne možete da ga rešite, gosti imaju četiri oblika zaštite prilikom svakog boravka na Airbnb-u:

  1. Garancija rezervacije: Ako morate da otkažete rezervaciju gosta najviše 30 dana pre dolaska (što se inače vrlo retko dešava), naći ćemo gostu sličan ili bolji dom ili ćemo mu refundirati novac o trošku Airbnb-a.
  2. Garancija dolaska: Ako gost ne može da uđe u smeštaj, a vi ne možete da rešite problem – na primer, ako gost ne može da uđe u objekat i ne uspeva da stupi u kontakt s vama – naći ćemo mu sličan ili bolji dom u istom trajanju kao i prvobitni boravak ili ćemo mu vratiti novac o trošku Airbnb-a.
  3. Garancija tačnosti: Ako u bilo kom trenutku tokom boravka gost utvrdi da vaš prostor nije onakav kakvim je predstavljen – na primer, ako frižider prestane da radi i vi ne možete lako da ga popravite ili ako ima manje spavaćih soba nego što je navedeno – imaće tri dana da to prijavi, a mi ćemo mu naći sličan ili bolji dom ili ćemo mu refundirati novac o trošku Airbnb-a.
  4. Danonoćna linija za bezbednost: Ako se u bilo kom trenutku gost oseti nebezbedno, imaće prioritetan pristup posebno obučenim agentima iz službe bezbednosti, i danju i noću.

  Saznajte sve o tome kako AirCover štiti rezervaciju svakog gosta i koja izuzeća važe.

  Odgovori na vaša pitanja o novim načinima zaštite za goste

  Kad gosti ispunjavaju uslove za ponovnu rezervaciju ili refundiranje?
  Iako AirCover štiti goste od eventualnih ozbiljnih problema tokom boravka, on ne pokriva manje probleme.

  Evo nekoliko primera manjih problema, koji obično ne ispunjavaju uslove za ponovnu rezervaciju ili refundiranje:

  • Prljav sud ostavljen u sudoperi
  • Obični insekti (poput mrava) uočeni u unutrašnjem dvorištu
  • Odsustvo nekog sadržaja koji nije od ključne važnosti (npr. pokvaren toster)

  Evo nekoliko primera većih problema, gde se možda mora razmotriti ponovna rezervacija ili refundacija:

  • Značajna netačnost u opisu smeštaja (npr. nema pogleda na okean, kako je predstavljeno)
  • Odsustvo nekog važnog ili neophodnog sadržaja (npr. grejanja, Wi-Fi-ja ili vode)
  • Odsustvo uputstava za ulazak ili ostavljen pogrešan ključ, a domaćin je nedostupan (što može da ugrozi bezbednost gosta)

  Da li će gosti morati da mi se obrate ako dođe do problema?
  Ako dođe do problema tokom boravka, naš tim za podršku zajednici uvek preporučuje gostima da se prvo obrate domaćinu radi rešavanja problema. Domaćini najbolje mogu da reše probleme gostiju.

  Ako se problem ne može rešiti direktno s domaćinom, gost ima 72 sata od otkrivanja problema da se obrati Airbnb-u za pomoć. Naš specijalizovani tim za podršku zajednici procenjuje težinu problema sa rezervacijom svaki put kad u saradnji sa domaćinima i gostima rešavamo problem.

  Ako tim za podršku zajednici potvrdi da gost ima ozbiljan problem sa rezervacijom, gosta štiti AirCover.

  Da li gosti imaju pravo na refundiranje ako ostanu u spornom domu?
  U većini slučajeva, gosti imaju pravo na refundiranje celog iznosa samo za neiskorišćena noćenja u domaćinovom prostoru. Kad gosti odluče da ostanu u prostoru, može im se refundirati samo deo novca za noćenja na koja je uticao taj ozbiljan problem sa rezervacijom. Na primer, gost može imati pravo na refundiranje dela novca ako ostane u domu, ali je bojler pokvaren tokom dve noći boravka.

  U svim slučajevima, ako se gost obrati timu za podršku zajednici, naša standardna praksa je da ga podsetimo da se direktno obrati domaćinu ako još nije. Uz to, naš tim za podršku zajednici se takođe obraća domaćinu, osim ako postoji značajni bezbednosni problem koji se mora hitno rešiti.

  Saznajte više o tome kako funkcionišu pravila ponovne rezervacije i refundiranja

  Unapređena zaštita za domaćine

  Brža podrška za brže rešavanje zahteva za nadoknadu
  Na osnovu vaših komentara, unapredili smo zaštitu od oštećenja kroz AirCover za domaćine otkako smo ga uveli prošlog novembra. Kad smo uveli AirCover za domaćine, morali ste da čekate 72 sata da vam gost odgovori na zahtev za nadoknadu i tek onda ste mogli da se obratite timu za podršku zajednici.

  Unapredili smo taj program na osnovu vaših komentara, pa sada možete da zatražite pomoć od tima za podršku zajednici ako vam se gost ne javi u roku od 24 sata. Promenili smo ovo pravilo baš zbog komentara domaćina.

  Osiguravamo da gosti nadoknade štetu koju naprave
  Da bismo pružili bolju podršku našoj zajednici domaćina, od kraja maja možemo naplatiti štetu u smeštaju koju nanese gost, neko koga je pozvao ili ljubimac sa gostovog načina plaćanja koji imamo u evidenciji.*

  U slučaju štete, zahtev za nadoknadu štete po osnovu Zaštite domaćina od štete šaljete putem našeg Centra za posredovanje, u okviru AirCover-a za domaćine.

  Ako gost ne reaguje u roku od 24 sata, možete da prosledite zahtev timu za podršku zajednici. Pregledaćemo sve dokaze i moći ćemo da naplatimo sa gostovog načina plaćanja ako utvrdimo da je on odgovoran.

  U okviru ovih promena, zaštitni depoziti će biti uklonjeni sa stranice sa podešavanjima smeštaja. Ako ste ranije primenjivali zaštitni depozit, on više neće važiti na vašem nalogu za ugošćavanje. Saznajte više

  COVID-19 više ne spada u nepredviđene okolnosti za goste
  Sada kad je COVID-19 postao deo naše stvarnosti, mnoge zemlje su prešle u novu fazu u svom odgovoru na pandemiju, a mi smo ažurirali naš pristup otkazivanjima koja se odnose na COVID-19, uz konsultacije sa medicinskim savetnicima.

  Kod rezervacija ugovorenih od 31. maja 2022, COVID-19 se više neće smatrati nepredviđenom okolnošću (osim kod domaćih rezervacija u Južnoj Koreji i kontinentalnoj Kini). Ako gost otkaže rezervaciju jer ima COVID-19, važiće domaćinova pravila otkazivanja.

  Nadamo se da će ova promena doprineti da se osećate sigurnije dok popunjavate kalendare, posebno pre špica sezone.

  Novosti o putnom osiguranju za goste

  Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da ćemo u narednim mesecima pokrenuti ponudu proizvoda za putno osiguranje u saradnji sa uglednim osiguravajućim društvom koja je posebno osmišljena za goste koji ugovaraju rezervacije na Airbnb-u u nekim područjima.

  Dok im ovaj novi proizvod ne bude na raspolaganju, gosti mogu da kupe putno osiguranje van Airbnb-a. Raduje nas što ćemo vrlo brzo sa vama podeliti više detalja o putnom osiguranju.

  *Naplata sa gostovog načina plaćanja koji imamo u evidenciji ne odnosi se na smeštaje u Kini, Japanu i Indiji.

  **Zaštita domaćina od štete nije polisa osiguranja. Ona ne pokriva domaćine koji nude smeštaj preko preduzeća Airbnb Travel, LLC ni na domaćine sa smeštajem u kontinentalnoj Kini ili Japanu. Zaštita domaćina od štete nije povezana sa Osiguranjem od odgovornosti domaćina. Imajte na umu da su sva ograničenja pokrića prikazana u USD, kao i da postoje i drugi uslovi, odredbe i izuzeća.

  Informacije u ovom članku su se možda promenile od objavljivanja.

  Najvažnije informacije

  • AirCover sada nudi četiri nova načina zaštite za goste

  • Gosti će biti obavešteni da im se putem načina plaćanja koji su naveli može naplatiti šteta ako je prouzrokuju u vašem smeštaju ili na imovini*

  • U narednim mesecima uvodimo putno osiguranje za goste

  Airbnb
  11. maj 2022.
  Da li vam je ovo bilo korisno?