Logotip za Airbnb: zimsko izdanje 2022.
Zimsko izdanje

Nikad nije bilo lakše okačiti dom na Airbnb

Nasmešeni superdomaćin u aplikaciji Airbnb. Tekst nas obaveštava da se ona zove Miranda, da ima tri godine iskustva kao domaćin u Litl Roku i da je njena ocena na Airbnb-u 4,96 zvezdica od 5.

Airbnb start: potpuno nov, lagan način da započnete

Svako može da okači dom na Airbnb – i da počne da zarađuje – uz besplatnu individualnu pomoć u svakom koraku.
Na telefonu se pojavljuje iskačući prozor na kom piše: Iskoristite individualnu pomoć superdomaćina. Iznad ovog naziva vidimo superdomaćina Mirandu, okruženu krugovima sa drugim nasmešenim superdomaćinima.


Tekst na ekranu glasi: Povezaćemo vas sa nekim iskusnim domaćinom. Vodiće vas kroz proces objave smeštaja na Airbnb-u putem ćaskanja ili video-poziva. Možete i da započnete samostalno, pa da se kasnije povežete.

Dva dugmeta u nastavku vam pružaju mogućnost da se povežete sa nekim superdomaćinom ili da započnete samostalno.

Individualna pomoć superdomaćina

Povežite se sa sopstvenim superdomaćinom – to je iskusan domaćin koji vam može praktično pomoći od prvog pitanja pa sve do prvog gosta. Superdomaćini su dostupni u više od 80 zemalja, i to putem telefona, video-poziva ili ćaskanja.
Na telefonu se vidi naslov koji glasi: Odlučite koga biste ugostili u prvoj rezervaciji. Domaćini mogu da prihvate bilo kog gosta sa Airbnb-a, a mogu i da insistiraju na nekom iskusnom gostu. Izabrano je dugme za iskusnog gosta.

Iskusan gost za prvu rezervaciju

Da biste imali veći osećaj sigurnosti kad budete prvi put ugošćavali, sada imate mogućnost da primite nekog iskusnog gosta – nekog ko je već imao bar tri boravka i ko ima dobre utiske na Airbnb-u.
Na telefonu se prikazuje kartica Danas za domaćine na Airbnb-u, sa raznim podešavanjima smeštaja, kao što je alatka za kalendar. U donjoj polovini ekrana nalaze se opcije koje omogućavaju domaćinima da ćaskaju sa svojim superdomaćinom ili da pristupe specijalizovanoj podršci od Airbnb-a jednostavnim dodirom na dugme na ekranu.

Specijalizovana podrška od Airbnb-a

Samo jednim dodirom, novi domaćini mogu da se obrate našim posebno obučenim agentima tima za podršku zajednici koji im mogu pomoći oko svega – od problema sa nalogom do isplate. Trenutno su dostupni na 42 jezika.
Slovna oznaka za AirCover za domaćine

Predstavljamo još mera zaštite

Provera identiteta gostiju

Naš sveobuhvatni sistem provere kontroliše detalje kao što su ime, adresa, identifikacioni dokument izdat od strane države i drugo kako bi potvrdio identitet gostiju koji rezervišu na Airbnb-u.

Provera rezervacija

Naša tehnologija analizira stotine faktora u svakoj rezervaciji i blokira određene rezervacije koje pokazuju visok rizik od uznemirujućih žurki i oštećenja imovine.

Zaštita od štete do 3.000.000 USD

Airbnb vam nadoknađuje štetu koju gosti nanesu vašem domu i imovini i obuhvata ove specijalne oblike zaštite:

Umetnine i dragocenosti

Airbnb će vam restaurirati ili zameniti oštećene umetnine ili dragocenosti ili platiti za njih.

Automobili i plovila

Štitimo automobile, brodove i druga plovila koja parkirate ili držite u okviru svog doma.

Šteta koju uzrokuju kućni ljubimci

Platićemo vam za popravku štete koju nanese kućni ljubimac gosta.

Gubitak prihoda

Ako morate da otkažete rezervacije na Airbnb-u zbog štete koju napravi gost, nadoknadićemo vam izgubljeni prihod.

Dubinsko čišćenje

Nadoknadićemo vam dodatne usluge čišćenja koje su potrebne nakon boravka gosta – na primer, profesionalno čišćenje tepiha.

Osiguranje od odgovornosti do 1.000.000 USD

Zaštićeni ste u onim retkim slučajevima kad se gost povredi ili dođe do oštećenja ili krađe njegovih stvari.

Danonoćna linija za bezbednost

Ako se u bilo kom trenutku osetite nebezbedno, jednim dodirom u našoj aplikaciji imate pristup agentima posebno obučenim za pitanja bezbednosti, i danju i noću.

Pročitajte kompletne informacije o tome kako vas AirCover za domaćine štiti i koja su izuzeća.

Samo Airbnb vam daje AirCover

AirbnbKonkurenti
Provera identiteta gostiju
Provera rezervacija
Zaštita od štete do 3.000.000 USD
Umetnine i dragocenosti
Automobili i plovila
Šteta koju uzrokuju kućni ljubimci
Gubitak prihoda
Dubinsko čišćenje
Osiguranje od odgovornosti do 1.000.000 USD
Danonoćna linija za bezbednost

Poređenje se zasniva na javnim informacijama i besplatnim ponudama glavnih konkurenata, a podaci su od oktobra 2022.

Airbnb-ove kategorije: još više vrsta jedinstvenih

Danas uvodimo šest novih kategorija i poboljšavamo personalizaciju.
Novo
Odlične prilike dodate na Airbnb u proteklih 10 nedelja.
Na krovu sveta
Domovi na nadmorskoj visini od bar 3000 metara, iz kojih se obično pruža fantastičan pogled.
Popularno
Visokoocenjeni domovi koji privlače dosta pažnje na Airbnb-u.
Za olakšan pristup
Provereno je da smeštaj ima putanje bez stepenica do smeštaja, kupatila i spavaće sobe.
Raj za decu
Smeštaji sa igraonicom, vodenim toboganom i drugim stvarima.
Hanoci
Tradicionalni korejski domovi sagrađeni od prirodnih materijala.
Laptop i telefon prikazuju početnu stranicu Airbnb-a sa dva reda domova u novoj kategoriji predstavljenoj u zimskom izdanju Airbnb-a, pod nazivom Novo, koja sadrži domove dodate na Airbnb u proteklih 10 nedelja.Laptop i telefon prikazuju početnu stranicu Airbnb-a sa dva reda domova u novoj kategoriji predstavljenoj u zimskom izdanju Airbnb-a, pod nazivom Na krovu sveta, koja sadrži domove na velikoj nadmorskoj visini, odnosno bar 3000 metara nadmorske visine.Laptop i telefon prikazuju početnu stranicu Airbnb-a sa dva reda domova u novoj kategoriji predstavljenoj u zimskom izdanju Airbnb-a, pod nazivom Popularno, koja sadrži domove koje gosti u poslednje vreme vrlo često gledaju.Laptop i telefon prikazuju početnu stranicu Airbnb-a sa dva reda domova u novoj kategoriji predstavljenoj u zimskom izdanju Airbnb-a, pod nazivom Za olakšan pristup, koja sadrži domove u koje se može ući invalidskim kolicima i u kojima se provereno može bez stepenica doći do spavaćih soba i kupatila.Laptop i telefon prikazuju početnu stranicu Airbnb-a sa dva reda domova u novoj kategoriji predstavljenoj u zimskom izdanju Airbnb-a, pod nazivom Raj za decu, koja sadrži domove opremljene za igranje, odnosno one koji imaju stvari poput igraonice, vodenog tobogana, terena za košarku i drugih.Laptop i telefon prikazuju početnu stranicu Airbnb-a sa dva reda domova u novoj kategoriji predstavljenoj u zimskom izdanju Airbnb-a, pod nazivom Hanoci, koja sadrži tradicionalne južnokorejske domove iz 14. veka, sagrađene od prirodnih materijala.
Novo
Bolja personalizacija
Nastojimo da kategorije koje vam prikazujemo budu još relevantnije – na primer, ako ste nedavno listali smeštaje u oblasti Župe, prikazivaćemo vam smeštaje iz kategorije U vinogradu kad sledeći put otvorite aplikaciju.
Dodatni detalji
Pored toga, videćete više detalja o svakom domu dok listate smeštaje. Na primer, kod domova u kategoriji Nacionalni parkovi prikazivaće se udaljenost od ulaza u park.

Dodatna poboljšanja za domaćine

Lakši proces podnošenja zahteva po osnovu AirCover-a za domaćine

Domaćini sada mogu da podnesu zahtev za nadoknadu u samo nekoliko jednostavnih koraka i prate njegov status na kartici Danas.

Predstavljamo brzu isplatu

Domaćini sada mogu da primaju isplate na svoju debitnu karticu u roku od najviše 30 minuta (dostupno samo u SAD).

Detaljniji utisci

Gosti i domaćini sada mogu da dodeljuju oznake utiscima da bi naznačili još konkretnije detalje o boravku.

Zaštita od osvetničkih utisaka

Proširili smo razloge zbog kojih se utisak može osporiti i dozvoljavamo domaćinima da zatraže uklanjanje svih osvetničkih utisaka iz svoje istorije.

Osnovna pravila za goste

Jednostavnija osnovna pravila, podržana jačim insistiranjem na odgovornosti, doprinose da se gosti prema svakom domu ophode s pažnjom i poštovanjem.

Nove komande za kategorije

Od početka 2023. domaćini će moći da vide u kojoj kategoriji se nalazi njihov dom i da na stranicu smeštaja unesu detalje specifične za datu kategoriju.