Logotip Airbnb.org
Osoba kratke tamne kose odlazi, noseći plastičnu kadicu kroz blatnjavu vodu duboku do listova na poplavljenom putu.

REAGOVANJE NA POPLAVU U RIO GRANDE DO SULU

U doba krize budite domaćin

Katastrofalne poplave su razorile delove Rio Grande do Sula. Airbnb.org pruža besplatan privremeni smeštaj preživelima, volonterima i pružaocima prve pomoći.

Možete da pomognete. Registrujte se i ugošćavajte u Rio Grande do Sulu i Santa Katarini.

Ponudite smeštaj

Možete da ponudite smeštaj? Možete da ga nudite besplatno ili sa popustom preko Airbnb.org-a da biste pomogli preživelima, pružaocima prve pomoći i drugima koji su pogođeni humanitarnim krizama.
Troje ljudi prelazi brzu blatnjavu vodu do kolena, držeći se za konopac i jedno za drugo.
Troje ljudi prelazi brzu blatnjavu vodu do kolena, držeći se za konopac i jedno za drugo.

Kako funkcioniše ugošćavanje

  • Obezbedićete udoban krevet i osnovne sadržaje za period od nekoliko dana do nekoliko nedelja. Saznajte više o ugošćavanju gostiju sa Airbnb.org-a.

  • Airbnb.org u saradnji sa vladom i neprofitnim organizacijama proverava da li gosti ispunjavaju uslove za smeštaj i pomažu im pre, za vreme i nakon boravka.

  • Airbnb se odriče svih naknada za uslugu za boravke putem Airbnb.org-a. Kao i uvek, Airbnb domaćinima pruža AirCover, koji obuhvata osiguranje od odgovornosti u iznosu do 1.000.000 USD, zaštitu od štete u iznosu do 3.000.000 USD i druge pogodnosti.

Donirajte

Svaka donacija doprinosi zadovoljenju velike potrebe za smeštajima za hitne slučajeve. Saznajte kako funkcionišu donacije

100% vaše donacije ide za povezivanje ljudi sa smeštajem na kraće.

Smeštaji su potpuno besplatni za goste sa Airbnb.org-a.

Podržavamo svoju zajednicu bez obzira na nacionalnost, rasnu pripadnost, etničku pripadnost ili način na koji se izjašnjavaju.

Česta pitanja

Fotografije: Karlos Masedo/Trilho Narrativas

© 2024. Airbnb.org. Sva prava zadržana
© 2024. Airbnb.org. Sva prava zadržana
© 2024. Airbnb.org. Sva prava zadržana