Ponudite svoj prostor kao podršku preko Airbnb.org-a

Airbnb.org nudi smeštaje za hitne slučajeve ljudima u kriznim situacijama. Da biste počeli da nudite smeštaj kao podršku preko Airbnb.org-a, prijavite se na nalog na Airbnb-u.
Niste domaćin na Airbnb-u?
Registrujte se i ugošćavajte besplatno kao podršku Airbnb.org-u.