Ponudite svoj prostor kao podršku preko Airbnb.org-a

Domaćini sa Airbnb.org-a nude smeštaj za hitne slučajeve ljudima u kriznim situacijama. Da biste počeli da nudite smeštaj kao podršku preko Airbnb.org-a, prijavite se na nalog na Airbnb-u.
Niste domaćin na Airbnb-u?
Registrujte se i ugošćavajte u znak podrške Airbnb.org-u.