Idite napred da biste videli predložene rezultate
  Ovaj sadržaj nije dostupan na izabranom jeziku, pa smo ga zasad omogućili na najbližem dostupnom jeziku.

  Novi način na koji se borimo protiv diskriminacije na Airbnb-u

  Predstavljamo Projekat Svetionik, čija su svrha otkrivanje, merenje i prevazilaženje diskriminacije.
  Objavio/la Airbnb na dan 15. jun 2020.
  Materijal za čitanje od 8 min.
  Ažurirano na dan 13. dec 2022.

  Najvažnije informacije

  • Projekat Svetionik će nam olakšati da razumemo kada i kako se na Airbnb-u dešava rasna diskriminacija

  • Sarađujemo sa grupama za građanska prava da bismo bili sigurni da ćemo preduzeti ove važne korake na dobro promišljen način

  • Takođe, sarađujemo sa vodećim organizacijama za zaštitu privatnosti da bismo osigurali da se poštuje svačija privatnost

  Napomena urednika: U decembru 2022. objavili smo najnovije informacije u kojima smo detaljno opisali početne nalaze projekta Svetionik, zajedno sa dodatnim aktivnostima koje sprovodimo u borbi protiv diskriminacije. Saznajte detalje.

  Naša je misija oduvek bila da stvorimo svet u kojem se svako svuda može osećati kao kod kuće. Rasizam, mržnja i diskriminacija su u suprotnosti sa svim onim u šta verujemo kao preduzeće i globalna zajednica. Od 2016. uklonili smo 1,3 miliona ljudi sa Airbnb-a jer su odbili da se odnose prema drugima bez osuđivanja ili predrasuda – ali je još mnogo posla pred nama.

  Važan korak u našoj neprestanoj borbi protiv diskriminacije je da uvidimo kada i kako se to dešava. Stoga vam predstavljamo projekat Svetionik, revolucionarnu inicijativu koju pokrećemo u Sjedinjenim Američkim Državama u cilju otkrivanja, praćenja i prevazilaženja diskriminacije prilikom rezervisanja ili ugošćavanja na Airbnb-u.

  Znamo da možda imate pitanja u vezi sa projektom Svetionik i o tome šta on za vas podrazumeva, pa smo se potrudili da na njih odgovorimo ovde.

  Kako će Projekat Svetionik funkcionisati?
  Diskriminacija se zasniva na percepciji, a na Airbnb-u ljudi donose subjektivne zaključke o rasi prema stvarima kao što su imena i profilne fotografije. Zajedno sa organizacijama za građanska prava kao što su Color Of Change i Upturn započinjemo istraživanje da bismo razumeli kada i gde se na našoj platformi dešava rasna diskriminacija i kolika je efikasnost pravila usmerenih na borbu protiv nje.

  Kako je Airbnb razvio Projekat Svetionik?
  Razvili smo Projekat Svetionik na osnovu povratnih informacija od vodećih grupa za građanska prava i zaštitu privatnosti, u koje spadaju Azijsko-američka organizacija za unapređenje pravosuđa (AAJC), Centar za demokratiju i tehnologiju, Color Of Change, Liderska konferencija za građanska i ljudska prava, LULAC, NAACP, Nacionalna akciona mreža (NAN) i Upturn, da bismo bili sigurni da ovaj posao obavljamo na obziran način, kojim se poštuje svačija privatnost.

  Ko ispunjava uslove za učešće?
  U ovom trenutku, projekat će biti ograničen na domaćine i goste u SAD.

  Kada će se Projekat Svetionik pokrenuti?
  Istraživanje treba da počne u septembru, a svi domaćini i gosti će imati priliku da traže da budu isključeni iz njega. Od 30. juna delili smo detalje o tome kako proces funkcioniše i kako možete da se isključite – svi će dobiti obaveštenje bar 30 dana unapred da otkažu učešće ukoliko tako odluče.

  Kako Airbnb želi da koristi moje podatke?
  Ovaj projekat meri diskriminaciju koja se zasniva na percepciji. Ljudi često svoju percepciju rase neke osobe zasnivaju na imenu i izgledu te osobe. Zato ćemo, da bismo utvrdili tu percepciju, sa nekim nezavisnim partnerom koji nije deo Airbnb-a deliti profilne fotografije sa Airbnb-a i imena povezana sa njima. Taj partner radi u skladu sa strogim ugovorom o poverljivosti, tako da mu je zabranjeno da deli te informacije sa bilo kim.

  Partner će pregledati te fotografije i imena i naznačiti svoju percepciju – odnosno, koju rasu misli da informacije koje smo podelili sugerišu. Partner će te stavove podeliti sa specijalizovanim timom iz Airbnb-a isključivo radi sprečavanja diskriminacije. Međutim, pre nego što ih podelimo, sve informacije koje povezuju subjektivni zaključak o rasi sa nalogom će biti uklonjene, uključujući fotografiju, ime i druge detalje na osnovu kojih bi se moglo saznati kom nalogu na Airbnb-u pripadaju. Airbnb neće povezivati subjektivni zaključak o rasi sa konkretnim nalozima niti će vas ciljati na osnovu tog podatka.

  Subjektivne zaključke našeg partnera ćemo koristiti, na primer, da utvrdimo da li se rezervacije osoba koje se smatraju određenom rasom odbijaju češće od drugih, na osnovu čega ćemo lakše stvoriti nove funkcije i pravila sa ciljem eliminacije razlike u ophođenju. Sklopili smo partnerstvo sa organizacijama za građanska prava i zaštitu privatnosti da bismo bili sigurni da ovaj posao obavljamo na obziran način, kojim se poštuje svačija privatnost.

  Da li će Airbnb koristiti neki algoritam, tehnologiju prepoznavanja lica ili mašinsko učenje?
  Ne. Verujemo da je najbolji način da se utvrde subjektivne informacije o rasi korišćenje ljudske percepcije, a ne mašinskog učenja. Upotreba algoritama, tehnologije prepoznavanja lica ili mašinskog učenja za nešto tako osetljivo kao što je rasa zahtevala bi pažljivo razmatranje i povratne informacije od, između ostalih, organizacija za građanska prava i zaštitu privatnosti. Ako bismo ozbiljno razmišljali o takvom pristupu, tražili bismo njihova uputstva i podršku, a ujedno bismo i vas obavestili o tome.

  Profilne fotografije se ne prikazuju dok rezervacija ne bude potvrđena. Zašto planirate da koristite profilne fotografije u istraživanju?
  Iako su profilne fotografije uklonjene tokom početnog postupka rezervisanja, zanima nas kako bi profilne fotografije mogle da utiču na druge aspekte interakcija korisnika na platformi u pogledu stvari kao što su otkazivanja ili utisci.

  Kako će Airbnb poštovati moju privatnost?
  Pre nego što analiziramo subjektivne informacije o rasi, sve informacije se odvajaju od vašeg profila, što znači da se ne povezuju ni sa jednim određenim nalogom na Airbnb-u. Te informacije nećemo koristiti da bismo promenili bilo čiji individualni utisak pri korišćenju Airbnb-a, bilo iz ugla domaćina ili gosta, niti ćemo koristiti te informacije u druge svrhe osim za borbu protiv diskriminacije niti u okviru bilo kakvog marketinga ili reklamiranja. Analiziraćemo pravilnosti u širem okviru.

  Zašto Airbnb sada najavljuje Projekat Svetionik?
  Na tom projektu radimo skoro dve godine i planirali smo da pokrenemo tu inicijativu u drugoj polovini 2020. Međutim, nedavni događaji u SAD su nas primorali da ubrzamo stvari. Pošto Airbnb već istražuje pojedinačne slučajeve diskriminacije koje prijavljuju oštećeni, trenutno ne možemo da izmerimo opštije tendencije i pravilnosti koje se odnose na diskriminaciju, a koje se možda dešavaju na Airbnb-u. Ti pojedinačni slučajevi diskriminacije mogu biti simptom većeg sistemskog problema, a mi želimo da se borimo protiv oboje.

  Šta se događa kad Airbnb otkrije nepravičnost?
  Projekat Svetionik je samo jedan deo našeg neprestanog zalaganja na sprečavanju diskriminacije na Airbnb-u i reagovanju na nju. Sva saznanja će se koristiti kako bi se osmislile nove funkcije i pravila koja stvaraju pravičnije uslove za sve na našoj platformi i ostvaruju našu trajnu misiju stvaranja još snažnijeg osećaja pripadanja.

  Postoje i drugi tipovi diskriminacije. Zašto se Airbnb fokusira na rasu?
  Borimo se protiv svih tipova diskriminacije – ne samo rasne diskriminacije i ne samo diskriminacije jedne određene zajednice. Odlučni smo u borbi protiv diskriminacije na osnovu rase, boje kože, nacionalne pripadnosti, starosti, pola, rodnog identiteta, veroispovesti, seksualne orijentacije, invaliditeta i porodičnog statusa, sa kojom se suočavaju domaćini i gosti iz čitavog sveta. Ovo je samo jedan deo mnogo veće borbe.

  Kako da otkažem učešće u projektu Svetionik?
  Podešavanja koje se odnose na otkazivanje učešća u projektu možete da promenite u bilo kom trenutku u podešavanjima privatnosti i deljenja podataka. Ako odustanete od učešća u projektu, od tog trenutka nećemo više prikupljati podatke za projekt Svetionik od vas. Međutim, imajte na umu da nam podaci koje nam dozvolite da prikupljamo od vas u okviru ovog projekta pomažu u kreiranju novih standarda za otkrivanje, praćenje i suzbijanje diskriminacije na Airbnb-u. Pre nego što analiziramo subjektivne podatke o rasi, svi podaci se odvajaju od vašeg profila. To znači da se ne mogu dovesti u vezu sa vašim nalogom na Airbnb-u.

  Kako Airbnb pruža podršku drugim preduzećima u borbi protiv diskriminacije?
  Tehnološka preduzeća imaju ogromnu odgovornost da se pobrinu da se prema svima pravično postupa. Želimo da projekat Svetionik ima uticaj i izvan Airbnb-a, pa ćemo metodologiju koju on koristi podeliti u javno dostupnom tehničkom dokumentu. Nadamo se da će taj dokument poslužiti drugim preduzećima kao nacrt i da može biti polazna tačka za dalje inovacije koje će rigorozno pratiti diskriminaciju uz očuvanje privatnosti korisnika.

  Šta je Airbnb do sada preduzeo u cilju suzbijanja diskriminacije?
  U cilju borbe protiv diskriminacije, u poslednjih nekoliko godina uveli smo nekoliko izmena na Airbnb-u, uključujući sledeće:

  • Naša Pravila nediskriminacije: Svako ko koristi Airbnb mora da pristane na našu Obavezu prema zajednici i naša Pravila nediskriminacije. Ako ste doživeli diskriminaciju, istražićemo slučaj, preduzeti mere i, po potrebi, pomoći vam da nađete drugi smeštaj.
  • Zaštita za profilne fotografije: Svi smo ponekad pristrasni. Međutim, preduzeća kao što je Airbnb mogu da učine više da stvore alatke koje ljudima ne dozvoljavaju da donose pristrasne odluke. Zato se profilne fotografije gostiju prikazuju domaćinima tek nakon potvrde rezervacije, što domaćinima omogućava objektivnije donošenje odluka.
  • Objektivne rezervacije: Instant rezervacija omogućava da se smeštaj momentalno rezerviše, što domaćinima olakšava postupak i osigurava da proces bude objektivan iz ugla gostiju. Milioni smeštaja se mogu rezervisati na taj način, a u svakom trenutku se za sve više njih aktivira ta opcija.
  • Namenski tim za borbu protiv diskriminacije: Airbnb ima specijalizovan tim posvećen da menja našu platformu radi sprečavanja i borbe protiv diskriminacije, u šta spada razvoj inicijativa kao što su Projekat Svetionik i zaštita profilnih fotografija.

  Sam Projekat Svetionik neće okončati diskriminaciju na našoj platformi, ali to je važan korak koji nam može pomoći da identifikujemo diskriminaciju koja bi inače ostala neotkrivena. To je samo jedna od mnogih inicijativa na kojima radimo da bi Airbnb bio pravedniji za sve.

  Hvala vam što ste član naše zajednice i što radite sa nama na stvaranju sveta u kom se svi mogu svuda osećati kao kod kuće.

  Informacije u ovom članku su se možda promenile od objavljivanja.

  Najvažnije informacije

  • Projekat Svetionik će nam olakšati da razumemo kada i kako se na Airbnb-u dešava rasna diskriminacija

  • Sarađujemo sa grupama za građanska prava da bismo bili sigurni da ćemo preduzeti ove važne korake na dobro promišljen način

  • Takođe, sarađujemo sa vodećim organizacijama za zaštitu privatnosti da bismo osigurali da se poštuje svačija privatnost

  Airbnb
  15. jun 2020.
  Da li vam je ovo bilo korisno?