Kad počnete da unosite tekst u polje za pretragu, prikazaće vam se predlozi. Za pregled koristite strelice nagore i nadole. Za odabir pritisnite Enter. Ako ste izabrali izraz od više reči, on će biti termin za pretragu. Ako je predlog link, u pregledaču će se otvoriti ta stranica.
Pravila

Smernice za žigove

Airbnb oseća veliku odgovornost da služi svojoj zajednici, koja obuhvata domaćine, goste, partnere i druge koji koriste našu platformu i usluge ili se susreću sa njima. Deo tog služenja našoj zajednici jeste zaštita naših žigova i brenda. Ne želimo da naša zajednica ni iko drugi bude u nedoumici u pogledu toga da li je nešto pod našom ingerencijom, kontrolom ili upravom. Ove smernice su osmišljene da zaštite naš brend, ali i da vama olakšaju odgovornu komunikaciju o Airbnb-u.

Ove smernice su deo naših Uslova korišćenja usluge. Time što koristite ma koje Airbnb-ove usluge, smatra se da prihvatate ove smernice, naše Uslove korišćenja usluge i druga naša pravila.

1. Airbnb-ovi žigovi

U Airbnb-ove žigove spadaju naziv Airbnb, logotip Airbnb, logotip Bélo, značka superdomaćina i AirCover, kao i sve reči, slogani, ikone, logotipi, grafike, dizajni i druge indikatori koji identifikuju Airbnb ili njegove usluge ili proizvode. Uložili smo mnogo truda da sve što vam pružamo bude najkvalitetnije, a naš brend predstavlja taj trud. Zbog toga svoje brendove pažljivo i široko štitimo registrovanjem svojih žigova i trgovačkih obeležja u SAD i širom sveta. Ne smete da koristite logotip Airbnb, logotip Bélo ni druge žigove ili ikone Airbnb-a ako nemate pisano odobrenje Airbnb-a za to.

2. Korišćenje naziva Airbnb

Iako ne smete da koristite nijedan Airbnb-ov žig bez dozvole, možete da pričate o Airbnb-u i da pominjete naziv Airbnb kad činjenično opisujete šta nudite. Ako to činite, ne zaboravite da se pridržavate sledećih smernica:

  Neka bude činjenično i opisno

  Šta treba raditi

  • „Airbnb“ možete da pominjete samo na način kroz koji se iskreno i precizno opisuje vaš odnos sa Airbnb-om ili vaš sadržaj
  • Koristite „Airbnb“ samo u telu teksta (ne, na primer, u naslovima) u identičnoj veličini, tipu, boji i stilu kao i ostatak tela teksta

  Šta ne treba raditi

  • Ne navodite „Airbnb“ na način koji implicira partnerstvo, sponzorstvo ili ingerenciju.
  • Ne koristite reč „Airbnb“ više nego što je neophodno da činjenično opišete svoj odnos sa Airbnb-om. Ako izraz ili rečenica imaju isto značenje i bez reči „Airbnb“, uklonite tu reč.

  Primeri

   Činjenično i opisno

   Problematično, obmanjujuće

   Mi smo preduzeće za upravljanje nekretninama, koje upravlja mnogim smeštajima na Airbnb-u

   Mi smo preduzeće za upravljanje na Airbnb-u

   Pružamo usluge profesionalnog čišćenja domova koji se nude na Airbnb-u

   Profesionalne usluge čišćenja na Airbnb-u

   Specijalizovani smo za domove koji se nude na Airbnb-u

   Airbnb-ovi stručnjaci

   Moji saveti kako da postanete domaćin na Airbnb-u

   Seminar za domaćine na Airbnb-u

   Ne ostavljajte mesta za nesporazume

   Šta treba raditi

   • Usvojte i koristite naziv, logotip i identitet brenda, uključujući boju i font (ili stil fonta), koji nisu isti kao kod Airbnb-ovih žigova i elemenata brenda

   Šta ne treba raditi

   • Nemojte koristiti logotip Bélo ni u kom obliku, uključujući odvojeno ili u kombinaciji sa ma kojim nazivom preduzeća, žigom, nazivom naloga na društvenoj mreži ili opštim pojmom
   • Nemojte koristiti „Airbnb“, „Air“, „bnb“ ni slične pojmove u nazivu veb-sajta, nazivu preduzeća, nazivu proizvoda, žigovima, registracijama domena, svojim nazivima na društvenim mrežama, elementima brenda itd.
   • Ne ističite prepoznatljivu Airbnb-ovu boju „Rausch“ u svom sadržaju, uključujući žigove, logotipe, dizajne i druge elemente brenda

   Primeri

   Super!

   Ne…

   Bobova najbolja ostrva za izdavanje

   Airbnbike

   Radine usluge čišćenja smeštaja za izdavanje

   Sunbnb

   Anino bekstvo na ostrvo

   Sun BnB

   najamkucezaskijanje.com

   Bikebandb ili Bikeb&b

   Najam bicikala i smeštaja

   nicebnb.com

   Izdavanje smeštaja na kraće doo

   airmansion

   Za preduzeća za upravljanje nekretninama

   Ako želite da oglašavate svoje preduzeće za upravljanje izdavanjem na kraće, gorenavedene smernice važe i za vas. Ne zaboravite da sebe ne smete nazivati „Airbnb-ovo preduzeće za upravljanje“ niti da tvrdite da sa Airbnb-om imate „ekskluzivni odnos“ jer bi to verovatno pogrešno navelo korisnike da veruju da ste povezani sa Airbnb-om. Možete spomenuti da upravljate domovima koji se nude na Airbnb-u ili da iste opslužujete, ali Airbnb ne sme da bude u fokusu vašeg veb-sajta ni drugog reklamnog materijala.

   Ako imate veb-sajt, na istaknutom mestu na njemu morate da imate sledeću izjavu: „[naziv vašeg preduzeća] je nezavisno treće lice, koje nije pod ingerencijom Airbnb-a i nije povezano sa Airbnb-om ni njegovim povezanim preduzećima.“ Ako na svom veb-sajtu imate kalkulator zarade, obrazac za kontakt ili drugi način beleženja podataka o korisnicima, istaknete gorenavedenu izjavu ispod dugmeta sa pozivom na akciju.

   Za partnere

   Partneri moraju da imaju pisanu dozvolu za korišćenje naših žigova. Ako imate dozvolu za korišćenje naših žigova, morate da se pridržavate aktuelnih smernica za brend koji vam je dostavila kontakt osoba iz Airbnb-a, koja ujedno može da odgovori na sva pitanja u vezi sa tim ili dopunskim smernicama.

   Da li vam je ovaj članak pomogao?

   Srodni članci