Idite napred da biste videli predložene rezultate

  Zdravstveni i bezbednosni uslovi za smeštaje na Airbnb-u

  Tokom pandemije bolesti COVID-19 važno je imati na umu zdravlje i bezbednost. Sačinili smo skup obaveznih bezbednosnih praksi koje se odnose na COVID-19 i za domaćine i za goste smeštaja na Airbnb-u na osnovu smernica Svetske zdravstvene organizacije i američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti. Pored toga, trebalo bi da se upoznate sa opštim smernicama za zdravlje i bezbednost u cilju zaštite od bolesti COVID-19, da nastavite da pratite važeća državna ograničenja i savete u vezi sa putovanjima i da poštujete sve državne i lokalne zakone i smernice.

  Airbnb je uveo smernice i programe koji doprinose rešavanju zdravstvenih i bezbednosnih problema, ali te mere ne mogu u potpunosti da eliminišu rizik. Posebno ako ste u kategoriji većeg rizika (npr. osobe starije od 65 godina ili osobe s postojećim oboljenjima kao što su dijabetes ili bolesti srca), preporučujemo da potražite stručni savet i preduzmete dodatne mere opreza prilikom donošenja odluke o rezervaciji smeštaja ili doživljaja na Airbnb-u. Saznajte više o smernicama koje se odnose na zdravlje i bezbednost za domaćine i goste Airbnb doživljaja.

  Bezbednosne prakse koje se odnose na COVID-19 (obavezno)

  Nosite masku i održavajte bezbedno odstojanje u društvu kada to propisuju lokalni propisi i smernice

  Kada to nalažu lokalni propisi ili smernice, svi domaćini i gosti moraju da pristanu na:

  • nošenje maske ili platnenog prekrivača za lice prilikom fizičkog susreta;
  • održavanje međusobnog odstojanja od 2 metra u svakom trenutku.

  Poštujte Airbnb-ov postupak pojačanog čišćenja u 5 koraka između svakog boravka

  Svi domaćini i gosti su u obavezi da poštuju gorenavedene bezbednosne prakse koje se odnose na COVID-19, kada je to primenjivo, uključujući Airbnb-ov postupak pojačanog čišćenja u 5 koraka između boravaka gostiju. Kalendari domaćina koji ne pristanu na te prakse mogli bi biti blokirani. Domaćini ili gosti koji više puta prekrše te smernice mogli bi snositi druge posledice, uključujući suspenziju naloga ili uklanjanje iz zajednice.

  Dodatne smernice za putovanja i ugošćavanje tokom pandemije bolesti COVID-19

  Nemojte putovati ili ugošćavati ako ste nedavno bili izloženi bolesti COVID-19 ili imate simptome te bolesti

  Radi zaštite zdravlja i bezbednosti naše zajednice, Airbnb-ova pravila nalažu da domaćini (i svi ljudi koji mogu da budu prisutni u smeštaju pre ili tokom boravka) ne smeju da ulaze u smeštaje niti da komuniciraju sa svojim gostima, niti gosti smeju da ulaze u smeštaj ako je nešto od navedenog tačno:

  • Zaraženi ste ili je vaš test na COVID-19 bio pozitivan u proteklih 30 dana
  • Sumnjate da ste bolesni ili ste bili izloženi i čekate rezultate testa kako bi se potvrdila ili opovrgnula dijagnoza bolesti COVID-19
  • Imate simptome bolesti COVID-19 ili ste zabrinuti zbog moguće zaraze tom bolešću
  • U poslednjih 14 dana ste imali blizak, duži kontakt sa osobom za koju je potvrđeno ili se sumnja da je zaražena bolešću COVID-19*

  Više detalja o tome šta da radite u slučaju zaraze ili izloženosti bolesti COVID-19 pročitajte u sledećim dokumentima:

  *Imajte na umu da smeštaji za borce iz prvih redova podležu drugačijim standardima.

  Redovno perite ruke

  Vodite računa da često perete ruke, naročito ako ste u kontaktu s ljudima koji nisu navedeni u vašoj rezervaciji i ako dodirujete površine i pribor u zajedničkom prostoru ili zajedničkoj prostoriji.

  • Pravilno perite ruke sapunom i vodom u trajanju od bar 20 sekundi
  • Ako sapun i voda nisu dostupni, koristite sredstvo za sterilisanje ruku sa bar 60% alkohola; nanesite ga na ruke i trljajte ih dok se ne osuše

   Pridržavajte se lokalnih propisa ili smernica koji se odnose na nošenje maske i bezbedno odstojanje u društvu u zajedničkim prostorijama i zajedničkim prostorima

   Kada ste u zajedničkoj prostoriji ili zajedničkom prostoru (kao domaćin ili gost), pridržavajte se lokalnih zakona i smernica koji se odnose na nošenje maske i bezbedno odstojanje od svih osoba koje nisu navedene u vašoj rezervaciji. Domaćini treba da razmotre mogućnost beskontaktnog ulaska u smeštaj kada god je to moguće.

   Ako vam je neprijatno da boravite u privatnoj sobi ili zajedničkom prostoru, razmislite o tome da rezervišete celu jedinicu. Ako vam nije prijatno da ugošćavate u privatnoj sobi ili zajedničkom prostoru, možete da ponudite celu jedinicu ili, ako to nije moguće, da pauzirate ugošćavanje.

   Domaćini takođe treba da se pridržavaju lokalnih smernica za ugošćavanje u privatnim sobama i zajedničkim prostorima, kao i za ukupan broj ljudi kojima je dozvoljeno da se okupljaju u smeštaju.

   Napomena: Od 20. avgusta 2020. Airbnb je na globalnom nivou zabranio žurke i okupljanja u smeštajima sa Airbnb-a, a ujedno je popunjenost ograničena na 16 osoba. Ta zabrana organizovanja žurki odnosi se na sve buduće rezervacije na Airbnb-u i ostaće na snazi na neodređeno vreme, to jest do daljeg. Više informacija potražite u našim Pravilima za žurke i okupljanja.

   Dodatne smernice za domaćine privatnih soba i zajedničkih prostora

   Domaćini privatnih soba ili zajedničkih prostora takođe treba da:

   • ograniče broj gostiju po potrebi da bi omogućili bezbedno odstojanje u društvu u svim zajedničkim prostorijama ako to propisuju lokalni propisi ili smernice;
   • provetravaju zajedničke prostorije tokom boravka, kada je to bezbedno i sigurno, kao što je navedeno u protokolu čišćenja;
   • što češće čiste i sterilišu zajedničke prostorije (kao što su kupatila i kuhinje).

   Neke vlade mogu postaviti ograničenja na ugošćavanja u privatnim ili zajedničkim sobama ili mogu da odrede dodatne obaveze ili uslove za te prostore. Obavezno pročitajte i poštujte sve dodatne smernice za bezbednost i čišćenje koje izdaju državne i/ili zdravstvene ustanove u čijoj se nadležnosti nalazite.

   Šta treba da uradite ako dobijete pozitivan rezultat testa na COVID-19 tokom ili nakon boravka

   Ako ste nedavno dobili pozitivan rezultat testa na COVID-19 ili ste počeli da osećate ma koje simptome koje izaziva COVID-19, preporučujemo vam da obavestite sve koji su možda bili pogođeni ili potencijalno izloženi, kao i relevantne lokalne organe vlasti.

   Da li ste dobili potrebnu pomoć?