Kad počnete da unosite tekst u polje za pretragu, prikazaće vam se predlozi. Za pregled koristite strelice nagore i nadole. Za odabir pritisnite Enter. Ako ste izabrali izraz od više reči, on će biti termin za pretragu. Ako je predlog link, u pregledaču će se otvoriti ta stranica.
Uputstva

Airbnb-ove naknade za uslugu

U cilju boljeg funkcionisanja Airbnb-a, prilikom potvrde rezervacije naplaćujemo naknadu za uslugu kojom se pokrivaju troškovi usluga, kao što je danonoćna korisnička podrška.

Postoje 2 različite strukture naknada za smeštaje: podeljena naknada i naknada samo za domaćina.

1. Podeljena naknada

Ova struktura naknade je najčešća i dele je domaćin i gost.

Naknada za domaćina

Većina domaćina plaća naknadu u iznosu od 3%, ali neki plaćaju i više, a to su:

  • domaćini u kategoriji Airbnb Plus
  • domaćini sa smeštajem u Italiji
  • domaćini sa Superstrogim pravilima otkazivanja

Ta naknada se računa na osnovu međuzbira rezervacije (cena noćenja + naknada za čišćenje + naknada za dodatne goste, ako je primenjiva – bez Airbnb-ovih naknada i taksi) i automatski se oduzima od isplate domaćinu.

Da biste pregledali naknadu za uslugu za rezervaciju:

  1. Idite na Istorija transakcija
  2. Izaberite šifru rezervacije
  3. U odeljku Isplata nađite Naknada za uslugu Airbnb-a

Naknada za gosta

Većina naknada za uslugu za gosta je manja od 14,2% od međuzbira rezervacije (cena noćenja + naknada za čišćenje + naknada za dodatne goste, ako je primenjiva – bez Airbnb-ovih naknada i taksi). Ta naknada zavisi od različitih faktora i prikazuje se prilikom plaćanja pre nego što rezervišete smeštaj kako biste znali šta da očekujete.

2. Naknada samo za domaćina

Kod ove strukture, cela naknada se oduzima od isplate domaćinu. Ona obično iznosi 14–16%, mada domaćini u kategoriji Airbnb Plus i domaćini sa Superstrogim pravilima otkazivanja mogu plaćati više.

Ova naknada je obavezna za smeštaje za tradicionalno ugošćavanje, kao što su hoteli, apartmani sa dodatnim uslugama itd, kao i za domaćine povezane softverom (osim ako se većina njihovih smeštaja ne nalazi u SAD, Kanadi, na Bahamima, u Meksiku, Argentini, na Tajvanu ili u Urugvaju).

Kada domaćini povezani softverom isključe svoj korisnički nalog iz svoje softverske usluge, oni se vraćaju na podeljenu naknadu.

Naplata PDV-a

U zavisnosti od zakona na vašoj teritoriji, PDV će možda biti obračunat na gorenavedene naknade. Naknada za uslugu obuhvata PDV, gde je to primenjivo.

Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku promenimo naknade za uslugu i obavestićemo vas o svim promenama naknada pre nego što one stupe na snagu. Promene naknada neće uticati na rezervacije ugovorene pre datuma stupanja na snagu promene naknade.

Napomena: Naknade za objekte kategorije Airbnb Luxe obrađuju se zasebno.

Da li vam je ovaj članak pomogao?

Srodni članci

Zatražite pomoć oko rezervacija, naloga i drugih stvari.
Prijavite se ili se registrujte