Pređi na sadržaj
Idite napred da biste videli predložene rezultate

  Šta je polje za broj dozvole ili registracije?

  U nekim gradovima domaćini moraju da dobiju dozvolu ili registarski broj kako bi mogli da ponude svoj dom na Airbnb-u. Ovo polje omogućava domaćinima da objave taj broj direktno na stranici smeštaja kako bi sve bilo u skladu s lokalnim zakonima. Važno je napomenuti da ne traže svi gradovi da se domaćini registruju, niti su svi domaćini u obavezi da se registruju, tako da nedostatak broja ne znači nužno da domaćin ne poštuje zakone.

  U nekim gradovima u ovom polju možete da vidite i napomenu „Registracija pri gradskoj upravi nije još potvrđena“. To znači da je domaćin započeo postupak registracije pri gradskoj upravi, ali još nije dobio dozvolu ili registarski broj. Takve smeštaje slobodno možete da rezervišete.

  U ovom polju takođe možete da vidite napomenu „Izuzeće“. To znači da je domaćinov smeštaj izuzet od obaveze registracije pri gradskoj upravi, iz razloga koje utvrđuje grad. Takve smeštaje slobodno možete da rezervišete.

  Ne obavljajte transakcije izvan platforme

  U retkim slučajevima, može se dogoditi da domaćin zloupotrebi ovo polje unošenjem broja telefona ili imejl adrese i time vas podstakne da mu se obratite direktno kako biste rezervisali smeštaj izvan Airbnb-a. Važno je zapamtiti da u slučaju obavljanja transakcija izvan platforme niste zaštićeni našim Uslovima korišćenja usluge, pravilima otkazivanja i pravilima za povraćaj novca, Garancijom za domaćina, osiguranjem od odgovornosti domaćina i drugim merama zaštite.

  Ako vam neko traži da rezervaciju platite van našeg sistema za plaćanje na sajtu ili posumnjate da neko zloupotrebljava ovo polje,obavestite nas o tome i kliknite na ikonicu zastavice kako biste prijavili smeštaj.

  Da li ste dobili potrebnu pomoć?