Logotip Airbnb.org
Logotip Airbnb.org
Logotip Airbnb.org

Ujedinjeni u globalnu zajednicu

Donirajte danas da bismo privremeno smestili ljude u doba krize.

Pomozite nam da nađemo smeštaj za još više ljudi

Nikad se ne zna kad može izbiti veliki sukob ili gde može doći do prirodne katastrofe. Bez obzira na to, Airbnb.org želi da u doba krize bude tu da pomogne ljudima da nađu smeštaj. Vaša podrška doprinosi da izađemo u susret toj vrlo važnoj potrebi.
Donirajte danas

Pomozite nam da nađemo smeštaj za još više ljudi

Nikad se ne zna kad može izbiti veliki sukob ili gde može doći do prirodne katastrofe. Bez obzira na to, Airbnb.org želi da u doba krize bude tu da pomogne ljudima da nađu smeštaj. Vaša podrška doprinosi da izađemo u susret toj vrlo važnoj potrebi.
Donirajte danas

Pomozite nam da nađemo smeštaj za još više ljudi

Nikad se ne zna kad može izbiti veliki sukob ili gde može doći do prirodne katastrofe. Bez obzira na to, Airbnb.org želi da u doba krize bude tu da pomogne ljudima da nađu smeštaj. Vaša podrška doprinosi da izađemo u susret toj vrlo važnoj potrebi.
Donirajte danas

Naš uticaj u 2022.

Tokom 2022. godine, domaćini sa Airbnb.org-a, donatori, partneri i preporučeni subjekti udružili su snage da pomognu stotinama hiljada ljudi raseljenih zbog sukoba i prirodnih katastrofa – to je naša najuspešnija godina do sada:
Više od 140.000

Gosti smešteni 2022.

Među gostima su bili ljudi koji beže iz Ukrajine, avganistanske izbeglice i ljudi u SAD raseljeni zbog prirodnih katastrofa.
1.500.000

Besplatna noćenja

Od 2012. do danas, kroz programe Airbnb.org-a smešteno je ukupno 250.000 gostiju.
112

Organizacije s kojima smo sarađivali

Tokom 2022. godine, 112 organizacija, uključujući neprofitne organizacije i državne agencije, koristilo je usluge globalne zajednice domaćina sa Airbnb.org-a kako bi se pomoglo ljudima u doba krize.

Vaše donacije u praksi

100% vaše donacije će se iskoristiti za povezivanje gostiju sa Airbnb.org-a sa besplatnim smeštajem na kraće.
Kako funkcioniše doniranje?
Boravci su potpuno besplatni za goste našeg programa. Airbnb.org nikada ne uzima ništa za sebe, pa svaki dolar koji donirate olakšava ljudima da nađu smeštaj kad im je najpotrebniji.

Globalna mreža podrške

Airbnb.org sarađuje s neprofitnim organizacijama koje povezuju ljude s privremenim smeštajem, sredstvima i podrškom u doba krize. Cilj nam je sličan – da pomognemo onima koji lako mogu ostati zaboravljeni u kriznim situacijama.
Donirajte

Community Sponsorship Hub

Tokom 2022. godine, Community Sponsorship Hub pomogao je ljudima da obrazuju „sponzorske krugove“ za prihvat i podršku avganistanskim izbeglicama, od kojih su mnogi boravili kod domaćina sa Airbnb.org-a kad su stigli u SAD.

Community Sponsorship Hub

Tokom 2022. godine, Community Sponsorship Hub pomogao je ljudima da obrazuju „sponzorske krugove“ za prihvat i podršku avganistanskim izbeglicama, od kojih su mnogi boravili kod domaćina sa Airbnb.org-a kad su stigli u SAD.

Community Sponsorship Hub

Tokom 2022. godine, Community Sponsorship Hub pomogao je ljudima da obrazuju „sponzorske krugove“ za prihvat i podršku avganistanskim izbeglicama, od kojih su mnogi boravili kod domaćina sa Airbnb.org-a kad su stigli u SAD.

„Uz Airbnb.org-ov kredit za privremeni smeštaj, sponzorski krugovi mogu da obezbede smeštaj [za izbeglice] za prvo vreme i da budu sigurniji da će moći da prime pridošlice koje grade svoje živote od nule u Americi.“

Sara Kraus, izvršna direktorka, Community Sponsorship Hub

CORE

Domaćini sa Airbnb.org-a pozdravili su CORE-ove timove koji stižu na Floridu da rade na saniranju posledica uragana Ijan. Neki prostori su postali koordinacioni centri i skladišta za snabdevanje.

CORE

Domaćini sa Airbnb.org-a pozdravili su CORE-ove timove koji stižu na Floridu da rade na saniranju posledica uragana Ijan. Neki prostori su postali koordinacioni centri i skladišta za snabdevanje.

CORE

Domaćini sa Airbnb.org-a pozdravili su CORE-ove timove koji stižu na Floridu da rade na saniranju posledica uragana Ijan. Neki prostori su postali koordinacioni centri i skladišta za snabdevanje.

„Kad se dese katastrofe, potrebe ne mogu da čekaju, posebno za marginalizovane zajednice. Airbnb.org-ov smeštaj za borce iz prvih redova organizacije CORE imao je vrlo važnu ulogu u pokretanju podrške za spasavanje života.“

Lora Kanćisio, zamenica generalnog direktora za partnerstva i razvoj

EURORDIS

Od ruske invazije, EURORDIS je pomogao ljudima u Ukrajini pogođenim nekom retkom bolešću da napuste zemlju i nađu specijalizovanu negu i smeštaj.

EURORDIS

Od ruske invazije, EURORDIS je pomogao ljudima u Ukrajini pogođenim nekom retkom bolešću da napuste zemlju i nađu specijalizovanu negu i smeštaj.

EURORDIS

Od ruske invazije, EURORDIS je pomogao ljudima u Ukrajini pogođenim nekom retkom bolešću da napuste zemlju i nađu specijalizovanu negu i smeštaj.

„Partnerstvo sa Airbnb.org-om je primer programa odgovora u kojem se uzimaju u obzir složene, ne uvek shvaćene potrebe porodica sa retkim bolestima.“

Jan Le Kem, generalni direktor, EURORDIS

Global Empowerment Mission

Tokom 2022, GEM je sarađivao sa Airbnb.org-om na preseljenju afričkih studenata iz Ukrajine i smeštanju porodica sa niskim primanjima na Floridi raseljenih zbog uragana Ijan.

Global Empowerment Mission

Tokom 2022, GEM je sarađivao sa Airbnb.org-om na preseljenju afričkih studenata iz Ukrajine i smeštanju porodica sa niskim primanjima na Floridi raseljenih zbog uragana Ijan.

Global Empowerment Mission

Tokom 2022, GEM je sarađivao sa Airbnb.org-om na preseljenju afričkih studenata iz Ukrajine i smeštanju porodica sa niskim primanjima na Floridi raseljenih zbog uragana Ijan.

„Kroz program Airbnb.org, naša pomoć je mogla da dosegne još dalje i bili smo u prilici da pružimo mnogo veću sigurnost ljudima zahvaćenih problemom.“

Majkl Kaponi, osnivač i generalni direktor, Global Empowerment Mission

Nova Ukraine

Tokom 2022. godine, organizacija Nova Ukraine je sklopila partnerstvo sa Airbnb.org-om da bi pomogla ljudima koji beže iz Ukrajine da započnu novi život u Sjedinjenim Američkim Državama ili Evropi.

Nova Ukraine

Tokom 2022. godine, organizacija Nova Ukraine je sklopila partnerstvo sa Airbnb.org-om da bi pomogla ljudima koji beže iz Ukrajine da započnu novi život u Sjedinjenim Američkim Državama ili Evropi.

Nova Ukraine

Tokom 2022. godine, organizacija Nova Ukraine je sklopila partnerstvo sa Airbnb.org-om da bi pomogla ljudima koji beže iz Ukrajine da započnu novi život u Sjedinjenim Američkim Državama ili Evropi.

„Obratila sam se Nova Ukraine-i da nađem smeštaj za sebe i svog 4-godišnjeg sina. Odmah sam dobila odgovor. Dobili smo rezervaciju [koju je platio] Airbnb.org za jedan ceo mesec!“

Natalija, gost na Airbnb.org-u

Phineo

Nakon invazije na Ukrajinu, organizacije Phineo i United for Ukraine pomogle su samohranim majkama, starijim osobama i drugim osobama u nepovoljnom položaju da nađu smeštaj u susednim zemljama.

Phineo

Nakon invazije na Ukrajinu, organizacije Phineo i United for Ukraine pomogle su samohranim majkama, starijim osobama i drugim osobama u nepovoljnom položaju da nađu smeštaj u susednim zemljama.

Phineo

Nakon invazije na Ukrajinu, organizacije Phineo i United for Ukraine pomogle su samohranim majkama, starijim osobama i drugim osobama u nepovoljnom položaju da nađu smeštaj u susednim zemljama.
„Finansijska i tehnološka podrška Airbnb.org-a nam je omogućila da odmah reagujemo na krizu pomoću odgovarajućeg alata, to jest proverenih domaćina, i pristupa danonoćno dostupnoj liniji za pomoć.“
Alina Nosenko, rukovodilac strateških partnerstava, Phineo

Hvala našim partnerima i preporučenim subjektima

Nova Ukraine

Global Empowerment Mission

Community Sponsorship Hub

EURORDIS

CORE

Phineo

© 2023. Airbnb.org. Sva prava zadržana
© 2023. Airbnb.org. Sva prava zadržana
© 2023. Airbnb.org. Sva prava zadržana