Smeštaji za borce iz prvih redova borbe protiv bolesti COVID-19

Domaćini nude svoje smeštaje lekarima, medicinskim sestrama i drugim osobama iz prvih redova borbe protiv virusa da bi mogli da odsednu blizu mesta rada ili na bezbednoj udaljenosti od svojih porodica.

Domaćini nude svoje smeštaje lekarima, medicinskim sestrama i drugim osobama iz prvih redova borbe protiv virusa da bi mogli da odsednu blizu mesta rada ili na bezbednoj udaljenosti od svojih porodica.

Kako domaćini mogu da pomognu

Ako imate ceo dom, možete da se odlučite da ugošćavate zdravstvene radnike i osobe iz prvih redova borbe protiv virusa u vašem području. Daćemo vam korisnu kontrolnu listu za čišćenje da bi vaš prostor bio spreman za pružaoce prve pomoći. Takođe, pre svakog boravka ćemo proveriti da li data osoba koja radi na borbi protiv virusa ispunjava uslove.

Kako domaćini mogu da pomognu

Ako imate ceo dom, možete da se odlučite da ugošćavate zdravstvene radnike i osobe iz prvih redova borbe protiv virusa u vašem području. Daćemo vam korisnu kontrolnu listu za čišćenje da bi vaš prostor bio spreman za pružaoce prve pomoći. Takođe, pre svakog boravka ćemo proveriti da li data osoba koja radi na borbi protiv virusa ispunjava uslove.

Da li ste osoba koja radi na borbi protiv bolesti COVID-19?

Domaćini nude besplatan smeštaj i smeštaj sa popustom osobama iz prvih redova borbe. Takođe se odričemo naknada za uslugu za sve smeštaje za borce iz prvih redova.

Da biste pristupili smeštaju, moraćete da odgovorite na nekoliko pitanja kako biste bili sigurni da ispunjavate uslove. Posle toga ćete moći da vidite smeštaje raspoložive u vašem području.

Da li ste osoba koja radi na borbi protiv bolesti COVID-19?

Domaćini nude besplatan smeštaj i smeštaj sa popustom osobama iz prvih redova borbe. Takođe se odričemo naknada za uslugu za sve smeštaje za borce iz prvih redova.

Da biste pristupili smeštaju, moraćete da odgovorite na nekoliko pitanja kako biste bili sigurni da ispunjavate uslove. Posle toga ćete moći da vidite smeštaje raspoložive u vašem području.

Vaše zdravlje je na prvom mestu

Želimo da se u ovom trenutku svi osećaju bezbedno dok ugošćavaju i rezervišu smeštaje. Zato smo u saradnji sa zdravstvenim stručnjacima sačinili detaljnu kontrolnu listu za čišćenje koja će domaćinima pomoći da se pripreme pre svakog boravka.

Vaše zdravlje je na prvom mestu

Želimo da se u ovom trenutku svi osećaju bezbedno dok ugošćavaju i rezervišu smeštaje. Zato smo u saradnji sa zdravstvenim stručnjacima sačinili detaljnu kontrolnu listu za čišćenje koja će domaćinima pomoći da se pripreme pre svakog boravka.

Odgovori na vaša pitanja

Saznajte više o ovom programu ili o tome kako se ugošćavaju osobe koje rade na borbi protiv bolesti COVID-19.