Airbnb 2021.
Zimsko izdanje

Više od 50 poboljšanja za još bolji Airbnb

Predstavljamo AirCover za domaćine

Potpuna zaštita. Uvek je uključen i uvek je besplatan. Samo na Airbnb-u.

Potpuna zaštita. Uvek je uključen i uvek je besplatan. Samo na Airbnb-u.

Osiguranje od odgovornosti do 1.000.000 USD

Zaštićeni ste – čak i u retkim slučajevima kada se gost povredi.

Zaštita od štete do 1.000.000 USD

Pokrivamo štetu koju gosti nanesu vašem prostoru i stvarima, uključujući dragocenosti.

Zaštita od štete koju uzrokuju kućni ljubimci

Ne brinite: Neočekivana šteta koju prouzrokuju četvoronožni gosti je pokrivena.

Nadoknada za detaljno čišćenje

Nadoknađujemo vam neočekivane troškove čišćenja.

Zaštita od gubitka prihoda

Airbnb nadoknađuje izgubljeni prihod ako otkažete potvrđene rezervacije zbog štete.

Rok podnošenja od 14 dana

Sada imate 14 dana da prijavite štetu – čak i ako imate vezane rezervacije.

Brze nadoknade

Brzo ćemo vam nadoknaditi štetu koju gost nanese – obično u roku od 2 nedelje.

Brži procesi za superdomaćine

Superdomaćini imaju pristup posebnoj liniji podrške gde imaju prednost.

Više informacija o svemu što nudi AirCover za domaćine, uključujući uslove i odredbe, možete pronaći .

Inovacije koje ćete naći samo na Airbnb-u

Translation Engine

Najnaprednija tehnologija prevođenja ikada nudi se našoj zajednici.

Pregled sadržaja za olakšan pristup

Pregledamo sve sadržaje za olakšan pristup koje domaćini dodaju kako bismo bili 100% precizni.

Proveren Wi-Fi

Naša nova alatka za testiranje brzine omogućava gostima da provere da li im Wi-Fi u smeštaju odgovara.

Još fleksibilnija pretraga

Pretražujte do 12 meseci unapred i otkrijte još više različitih tipova jedinstvenih smeštaja.

Kartica Pametnija putovanja

Ažurirana kartica Putovanja na praktičan način objedinjava sve neizostavne detalje putovanja.

Proširenje funkcije Pitajte superdomaćina

Novi domaćini mogu da se povežu sa superdomaćinom da bi dobili iskusnu individualnu pomoć.

Pametnije i jednostavnije za goste

Prevod u realnom vremenu

Više ne morate da pritiskate dugme za prevođenje da biste čitali sadržaj na svom jeziku.

Bolji prevodi

Poboljšani prevodi za više od 99% smeštaja na Airbnb-u, prema podacima nezavisne studije.

62 načina da kažete „Dobro došli”

Svaki smeštaj i utisak su odmah dostupni na svim jezicima koje podržavamo širom sveta.

Unapređeni filteri pretrage

Uočljiviji filteri za olakšan pristup omogućavaju lako nalaženje smeštaja za različite potrebe.

Olakšan pristup za doživljaje

Sadržaji kao što su „znakovni jezik”, „bez stepenica” i sl. sada se jasno prikazuju kod doživljaja.

Istorija uplata gostiju

Transakcije sa gostima (refundiranja, priznanice i drugo) sada su lako dostupne.

Odbrojavanje do dolaska

Pametnija, intuitivnija kartica sada sadrži praktično odbrojavanje do vašeg dolaska.

Umetnuti podaci o dolasku

Vaši podaci o dolasku se sada prikazuju zajedno sa podacima o rezervaciji.

Prikaz istaknutih doživljaja

Nek vas inspirišu impresivni video-snimci doživljaja blizu vašeg predstojećeg odredišta.

Nove ikone doživljaja na mapi

Na mapi su istaknuti doživljaji označeni po tipu, poput gastronomskih, na otvorenom i drugih.

Aktivnosti samo za vas

Predlažemo vam najbolje doživljaje na osnovu toga s kim ste i gde ćete boraviti.

Deljenje liste želja sa prijateljima

Vaši prijatelji sada mogu da pristupe vašoj listi želja jednim klikom ili dodirom – ne moraju da se prijave.

Nove poklon-kartice

Poklonite odmor ove godine – sada postoji još više načina da nađete, kupite i koristite Airbnb-ove poklon-kartice.

Poklon-kartice za celi svet

Šaljite pozdrave pomoću Airbnb-ovih poklon-kartica dostupnih u AU, CA, DE, FR, IT, SP i UK.

Pretraga pravila u Centru za pomoć

Tražite neka konkretna pravila? Pronađite ono što vam treba pomoću naše jedinstvene alatke za pretragu.

Ugošćavanje je sada još jednostavnije

Pitajte odgovarajućeg superdomaćina

Spojićemo vas sa superdomaćinom na osnovu vaše lokacije, jezika i smeštaja.

Praktični saveti za smeštaj

Želite li nečije mišljenje o smeštaju? Zatražite savete od superdomaćina o tome šta je kod njega funkcionisalo.

Svet pomoći superdomaćina

Zdravo! ¡Hola! Bonjour! Povežite se sa superdomaćinom na više od 30 jezika u 196 zemalja.

Pojednostavljeni prvi koraci

Primite nove goste u jednom koraku uz pomoć jednostavnog postupka integracije na kartici Danas.

Detalji rezervacije na kartici Danas

Brzo pregledajte nove rezervacije i odgovorite na njih bez zatvaranja kartice Danas.

Obaveštenja za domaćine na kartici Danas

Na kartici Danas se sada prikazuju samo obaveštenja za vas kao domaćina, a ne i ona koja dobijate kao gost dok putujete.

Prilagođeni saveti na kartici Danas

Dobijajte personalizovane savete za poboljšanje smeštaja, npr. dodavanje sadržaja koje gosti vole.

Kartica Danas za profesionalne domaćine

Korisnici profesionalnih alatki, radujte se! Sada možete da koristite karticu Danas čak i ako imate više smeštaja.

Alatka za test brzine Wi-Fi mreže

Domaćini mogu da testiraju brzinu Wi-Fi mreže u smeštaju direktno u aplikaciji Airbnb.

Prikaz cena za domaćine

Pogledajte kako će se cena smeštaja prikazivati gostima.

Naknade za čišćenje za kraće boravke

Ponudite nižu naknadu za čišćenje za boravke od jednog ili dva noćenja.

Opcija naknade za kućne ljubimce

Sada možete dodati naknadu za kućnog ljubimca na cenu noćenja.

Refundiranje za doživljaje

Izaberite opciju refundiranja celog iznosa gostima ako otkažu bar 24 sata unapred.

Bolje smernice za sadržaje

Bolje smernice doprinose da domaćini preciznije prikažu sadržaje za olakšan pristup.

Lakše otpremanje videa

Želite da kreirate video-prikaz doživljaja? Sada je još lakše otpremiti klipove.

Pretražite poruke unosom teksta

Nema više beskrajnog listanja – sada se poruke lako pronalaze jednostavnim tekstualnim unosima.

Poboljšano otpremanje fotografija

Automatsko raspoređivanje sada funkcioniše kada otpremate jednu po jednu fotografiju.

Promotivne cene za novi smeštaj

Promovišite novi smeštaj tako što ćete ponuditi poseban popust u okviru postupka ugošćavanja u 10 koraka.

Poboljšano pozicioniranje u rezultatima pretrage

Poboljšano pozicioniranje u rezultatima pretrage više ističe domaćine odličnog kvaliteta i vrednosti.

Luxe – trosmerne poruke

Konsijerž Luxe sada može da uključi goste i domaćine u trosmerne poruke.

Osvežen kalendar za računar

Kalendar domaćina za računar je očišćen da bi bio jasniji i jednostavniji za korišćenje.

Podešavanja kalendara

Prilagodite polja datuma kako vam najviše odgovara (samo kalendar za računar).

Poboljšanja prikaza cena

Domaćini sada mogu da vide cene u kalendarskoj godini (samo sa računara).

Proširena procena rizika

Mere za ograničenje žurki dostupne su za domaćine u Portugalu i UK.

Pojednostavljeno posredovanje

Novi postupak upravljanja žalbama domaćinima daje laka i brza rešenja prilikom posredovanja.

Više podrške susedstvu

Linija za podršku susedima domaćina proširila se na 12 jezika u 29 zemalja.

Ponovno aktiviranje smeštaja

Smeštaji mogu ponovo da se aktiviraju na Portalu za gradske uprave kada domaćini ažuriraju podatke o registraciji.

Vreme objavljivanja i dostupnost funkcija mogu se razlikovati u zavisnosti od lokacije.